• سیستم های آبخوری قطره ای در پرورش جوجه های گوشتی

   آبخوری قطره ای

  در سال‌های اخیر یکی از متداول‌ترین سیستم‌های آبخوری مورداستفاده در سالن‌های پرورش جوجه‌های گوشتی سیستم آبخوری قطره‌ای می‌باشد.

 • اصول پرورش و تولیدمثل شترمرغ

  اصول پرورش و تولیدمثل شترمرغ

  فصل جفت‌گیری برای شترمرغ از ابتدای فروردین ماه شروع شده و تا پایان آبان نیز ادامه خواهد داشت. طول فصل جفت‌گیری تا حدود زیادی به شرایط غذایی و محیط‌زیست پرنده بستگی دارد.

 • راهکارهای بهبود عملکرد جوجه کشی

  بهبود عملکرد جوجه کشی

  هدف موسسه جوجه‌کشی عبارت است از تولید بیشترین تعداد ممکن جوجه‌های سالم از تخم‌مرغ‌های نطفه‌داری که به جوجه‌کشی وارد می‌شود.

 • راه های کنترل کیفیت جوجه کشی

  کنترل کیفیت جوجه کشی

  مزارع مادر و جوجه‌کشی هر دو باید از سایر مرغداری‌ها و دامداری‌ها دور باشند تا از ورود اجرام بیماری‌زا جلوگیری شود.

 • تاثیر ارتفاع آبخوری های نیپل بر عملکرد طیور گوشتی

  تاثیر ارتفاع آبخوری های نیپل بر عملکرد طیور گوشتی

  آبخوری‌های نیپل (پستانکی) بیشترین کاربرد را در مزارع پرورش طیور گوشتی در سراسر دنیا دارند.

 • بحرانی ترین زمان پرورش جوجه های گوشتی

  پرورش جوجه گوشتی

  دو هفته اول پرورش جوجه‌های گوشتی، بحرانی‌ترین زمان پرورش محسوب می‌شود.

 • مقادیر موثر مصرف ویتامین ها در پرورش جوجه های گوشتی

  مقادیر موثر مصرف ویتامین ها در پرورش جوجه های گوشتی

  ویتامین‌ها ازجمله ریزذرات مغذی می‌باشند که در بسیاری از واکنش‌های متابولیک طبیعی بدن شرکت داشته و از این‌رو، در حفظ شرایط سلامتی بدن و راندمان تولید، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کننند.

 • آب مصرفی در پرورش جوجه های گوشتی

  آب مصرفی در پرورش جوجه‌های گوشتی

  از جمله فاکتورهای بسیار مؤثر در موفقیت دوره پرورش شما «کیفیت آب» در اختیار پرنده است. آب به مقدار 2 برابر دان در جوجه‌های گوشتی مصرف می‌شود و به همین سبب حائز اهمیت می‌باشد.

 • اهمیت و مدیریت بستر، در پرورش جوجه های گوشتی

  اهمیت و مدیریت بستر، در پرورش جوجه‌های گوشتی

  بستر مناسب در مرغداری یکی از الزامات دست‌یابی به عملکرد مطلوب گله‌های گوشتی، تأمین و حفظ بستر استاندارد در طول دوره پرورش است.

 • راهنمای مدیریت پرورش جوجه گوشتی

  محل مزارع جوجه گوشتی باید به نحوی انتخاب شود که در اطراف آن تراکم واحدهای مرغداری کم باشد. این مطلب نه فقط در مورد مزارع مرغداری بلکه در مورد مراکز جوجه‌کشی، کارخانه‌های ساخت دان، کشتارگاه‌ها و دیگر اماکنی که به‌نحوی در ارتباط با این فعالیت می‌باشند نیز صادق است.

عناوین اصلی