سفتی پرین

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ سفتی پرین از گروه سفالوسپورین‌ها و نسل سوم این گروه می‌باشد. مکانیسم اثر سفالوسپورین‌ها مشابه پنی‌سیلین‌ها و باکتریوسید می‌باشد. سفالوسپورین‌ها به پروتئین‌هایی که محل اتصال پنی‌سیلین بوده و در غشای سیتوپلاسمی باکتری وجود دارند، پیوند یافته و با تداخل در عمل ترانس پپتیداز و دیگر آنزیم‌های دیواره سلولی، ساخت دیواره سلولی باکتری را مهار می‌کنند. همچنین تقسیم و رشد سلولی نیز مهار گردیده، باکتری‌های حساس غالباً لیز شده و از بین می‌روند. سفالوسپورین‌ها  معمولاً به پنی‌سیلیناز  مقاوم بوده، در حالی که به سفالوسپوریناز که جزو آنزیم‌های بتالاکتاماز است، حساس می‌باشند. سفتیوفور عمدتاً علیه باکتری‌های گرم منفی مؤثرند. همچنین اثر کمی بر روی باکتری‌های گرم مثبت دارند.

محصولات مشابه:

سفتیوفور سدیم 4 گرم (سفتی پرین 4)

سفتیوفور سدیم 0/5 گرم (سفتی پرین 0/5)

سفتیوفور سدیم 0/25 گرم (سفتی پرین 0/25)

شکل دارویی: پودر استریل قابل تزریق.

گروه داوریی: آنتی بیوتیک.

فارماکوکینتیک سفتیوفور

پس از تزریق دارو به سرعت جذب شده، در سرتاسر بدن از جمله کلیه‌ها، ریه‌ها، مفاصل و بافتهای نرم منتشر می‌شوند و 45 دقیقه بعد از تزریق غلظت پلاسمایی آن به حداکثر می‌رسد. سفتیوفور قدرت نفوذ کمی‌به داخل CSF دارد. دارو در کبد متابولیزه می‌شود و  چندین متابولیت فعال ایجاد می‌شوند. راه اصلی دفع سفتیوفور از طریق فیلتراسیون کلیوی و ادرار است.

موارد مصرف سفتی پرین

گاو: درمان بیماری‌های تنفسی گاو (تب حمل و نقل و پنومونی) به خصوص موارد ناشی از باکتری‌های منهمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس حتی در گاوهای شیری طی دوران شیردهی، درمان گندیدگی سم (FootRot) ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم و باکتروئیدس ملانینوژنیکوس.

گوسفند: درمان بیماریهای تنفسی (پنومونی گوسفند) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهیمیا همولیتیکا.

بز: درمان بیماریهای تنفسی (پنومونی بز) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهیمیا همولیتیکا.

جوجه بوقلمون: کنترل مرگ و میر اولیه ناشی از اشریشیا کولای (E.coli) حساس به سفتیوفور.

اسب: درمان عفونت‌های تنفسی ناشی از استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس.

جوجه: کنترل عفونت‌های کلی باسیلوسی و استافیلوکوکوسی در جوجه‌های یک روزه (مرگ ومیر روزهای اولیه را کاهش می‌دهند)

سگ: درمان عفونت‌های مجاری ادراری همراه با اشریشیاکولای (E.coli) و پروتئوس میرابیلیس.

مقدار و روش مصرف سفتی پرین

گاو : 1/1 تا 2/2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 1 تا 2 میلی لیتر محلول استریل آماده شده برای 45/3 کیلوگرم وزن بدن به روش  داخل عضلانی یا زیر پوستی. درمان باید با فواصل 24 ساعت به مدت 3 روز متوالی تکرار شود. در صورتی که پس از دو تا سه روز درمان، نتایج رضایت‌بخشی دیده نشد در روزهای چهارم و پنجم نیز درمان را ادامه دهید.

گوسفند و بز: 1/1  تا 2/2  میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  معادل 1 تا 2 میلی‌لیتر محلول استریل آماده شده برای 45/3 کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلانی. درمان باید با فواصل 24 ساعت به مدت 3 روز متوالی تکرار شود. در صورتی که پس از دو تا سه روز درمان، نتایج رضایت‌بخشی دیده نشد در روزهای چهارم و پنجم نیز درمان را ادامه دهید.

بوقلمون: 0/17 تا 0/5 میلی گرم سفتی پرین برای هر پولت بوقلمون از طریق زیر پوستی در ناحیه گردن مورد استفاده قرار دهید.

جوجه:  0/08 تا 0/2 میلی‌گرم سفتی پرین برای هر جوجه از طریق تزریق زیرجلدی در ناحیه گردن مورد استفاده قرار دهید. در مواقعی که دارو همراه با واکسن مارک استفاده می‌شود از به کارگیری آب باکتریواستاتیک در آماده سازی دارو اجتناب کنید زیرا الکل موجود در آب باکتریواستاتیک، کارایی واکسن را از بین می‌برد.

اسب: 2/2 تا 4/4 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 2 تا 4 میلی‌لیتر محلول استریل آماده شده  برای 45/3 کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلانی. هر 24 ساعت باید تزریق را تکرار کرد. پس از رفع علائم بیماری درمان را به مدت 48 ساعت دیگر ادامه دهید. اگر طی 4 تا 5 روز پاسخی مشاهده نشد، باید تشخیص بیماری را بازبینی نمایید.

سگ: 2/2 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن معادل 0/5 میلی لیتر محلول  استریل آماده شده برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن به روش زیر جلدی. درمان باید با فواصل 24 ساعت و به مدت 5 تا 14 روز دیگر تکرار شود.

شیوه مصرف

با افزودن 20 میلی‌لیتر آب باکتریواستاتیک یا آب استریل در داخل ویال، محلول آماده تزریق تهیه می‌شود. بعد از اضافه کردن آب به خوبی تکان دهید تا محلول یکنواختی به دست آید.

عوارض جانبی سفتیوفور

از جمله شایعترین عوارض جانبی سفالوسپورین‌ها واکنش‌های ازدیاد حساسیت (Hypersensitivity) به دلیل شباهت بسیار زیاد ساختمانی این دارو با پنی‌سیلین‌ها می‌باشد که معمولاً بروز حساسیت نسبت به یکی از آنها، بروز حساسیت نسبت به دیگری را نیز به همراه دارد. از دیگر عوارض جانبی آن احتمال ضایعات و سمیت کلیوی می‌باشد که استفاده از مقادیر زیاد و طولانی مدت دار و شایعتر می‌باشد. استفاده از سفتیوفور با آمینوگلیکوزیدها ممکن است اثر سمیت کلیوی (Nephrotoxicity) آمینوگلیکوزیدها را تشدید کند. مصرف همزمان سفتیوفور با فوروزماید ممکن است اثر نفروتوکسیسیتی سفتیوفور را تشدید کند.

دوره پرهیز از مصرف:

گوشت گاو: 8 ساعت

شیر: ندارد

شرایط نگهداری:

داروی اولیه (آماده نشده) باید در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود. داروی آماده شده را یا در یخچال  2 تا 8 درجه سانتیگراد تا مدت 5  روز و یا در درجه 15 تا 25 درجه سانتیگراد (دمای اتاق) حداکثر تا 12 ساعت نگهداری نمایید. محلول آماده شده استریل به صورت یخ زده تا 8 هفته قابل نگهداری است. محلول یخ زده ر ابتدا زیر شیر آب گرم بگیرید تا یخ آن ذوب شود و محلول شفافی به دست آید سپس طبق دستور آن را مصرف نمایید. لازم به ذکر است که دارو را بیش از یک بار از حالت منجمد خارج نکنید.

موارد منع مصرف سفتی پرین

استفاده از دارو در دام‌هایی که نسبت به سفالوسپورین‌ها به ویژه سفتیوفور حساسیت دارند ممنوع می‌باشد.

بسته‌بندی: پودر استریل سفتی پرین در ویال 1 گرمی‌عرضه می‌شود.

سفتیوفور
بسته بندی و نام سابق این محصول