تغذیه سگ‌های گله از جنین‌های سقط شده

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ دفن عمیق و صحیح جنین‌های سقط شده نکته مهمی است که لازم است به دامداران آموزش داده شود. عدم استفاده از جنین‌های سقط شده در تغذیه سگ‌های گله یکی از راه‌های جلوگیری از گسترش عفونت در منطقه می‌باشد.

متاسفانه در شرایط گله‌های ایران، عمده جنین‌های سقط شده توسط دامدار برای تغذیه سگ‌های گله مورد استفاده قرار می‌گیرد که به‌لحاظ انتقال مکانیکی و بیولوژیک عوامل مختلف سقط، توسط سگ‌ها در روستا و مراتع اطراف حائز اهمیت می‌باشد.

این نکته اهمیت دفن سریع و بهداشتی جفت و جنین‌های سقط شده را روشن می‌سازد. زمانی که این نکته به دامداران گوشزد می‌شود، اعلام می‌دارند در مواردی که اقدام به دفن جنین‌ها کرده‌اند، سگ‌ها آن را از زیر خاک بیرون آورده و می‌خورند.

تصویر اصلی خبر؛ موردی است از تغذیه سگ‌های گله از جنین‌های سقط شده. استان سمنان، 1390

با توجه به اینکه سوزاندن یا دفن کردن جنین‌ها کار سختی برای دامدار می‌باشد، بهترین توصیه برای ازبین بردن جنین‌های سقط شده در این شرایط، انداختن آنها در چاه‌های توالت روستا می‌باشد، چرا که سوراخی برای خروج گازهای مخزن فاضلاب توالت تعبیه شده است که می‌توان از این طریق، چاه‌ها را به مدفن خوبی برای اینگونه موارد تبدیل کرد.

باید دقت داشت که جنین‌ها و مواد دفعی سقط‌ها را درون چاه فاضلاب بیرون از توالت انداخت نه درون سنگ توالت که باعث گرفتگی دستشویی‌ها گردد.

سوزاندن یا دفن کردن جنین‌