مصرف Nupro در خوراک آبزیان

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ نوپرو Nupro یک ماده مغذی کاربردی در تغذیه آبزیان است که باعث افزایش سلامتی، کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری گله می‌گردد. Nupro فراتر از یک افزودنی غذایی بوده و به‌عنوان یکی از اجزا اصلی خوراک آبزیان بکار می‌رود.

Nupro عصاره استخراج شده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه سویه ۱۰۲۶ است.

Nupro عصاره استخراج شده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه

 

نوپرو Nupro حاوی مواد زیر است:

نوکلئوتیدها

• اینوزیتول

اسیدهای آمینه و پپتیدها 

• گلوتامات

 

نوکلئوتیدها

نوکلئوتیدها بخش‌های ساختاری DNA و RNA هستند که در Nupro به مقدار زیاد وجود دارد. نوکلئوتیدها رشد و تکامل بافت‌هایی را که رشد سریع دارند بخصوص در دوران نوزادی تحریک می‌کنند و باعث تکامل بهتر دستگاه گوارشی و بهبود متابولیسم نیتروژن می‌گردند. همچنین نوکلئوتیدها موجب بهبود پاسخ ایمنی بعد از واکسیناسیون نیز می‌گردند.

تاثیر استفاده از نوکلئوتیدها بر روی تیتر واکسن

تاثیر استفاده از نوکلئوتیدها بر روی تیتر واکسن

 

اینوزیتول

اینوزیتول یک ماده مغذی اساسی برای رشد است که در ساختمان غشاء سلولی نقش داشته و برای عملکرد مطلوب سیستم عصبی، مغز و عضلات در بدن مورد نیاز است. همچنین اینوزیتول در تنظیم هورمونی بدن موثر است. Nupro دارای مقادیر بالایی از اینوزیتول می‌باشد.

 

اسیدهای آمینه و پپتیدها

در خوراک اکثر حیوانات، هضم اجزای پروتئینی برای حیوانات جوان دشوار بوده و منجر به کاهش جذب پروتئین در بدن و به طبع آن کاهش قابلیت دسترسی به پروتئین می‌گردد. Nupro غنی از اسیدهای آمینه و پپتیدهای زنجیره کوتاه بوده و باعث افزایش قابلیت هضم پروتئین‌ها و بهبود چشمگیر در تغذیه ماهیان کوچک که دستگاه گوارش تکامل نیافته‌ای دارند می‌شود.

همچنین Nupro دارای بالانس مناسبی از اسیدهای آمینه ضروری بر اساس میزان موردنیاز در خوراک ماهی و غذای میگو می‌باشد.

Nupro دارای بالانس مناسبی از اسیدهای آمینه ضروری

 

گلوتامات

کاهش مصرف خوراک در نوزاد ماهی باعث بروز مشکلاتی در سلامتی و تکامل ماهی می‌گردد. اسید گلوتامیک تولید شده از گلوتامات موجب خوش‌خوراکی خوراک می‌گردد. Nubro بدلیل دارا بودن میزان بالایی از گلوتامات باعث تولید اسید گلوتامیک بیشتر و خوش‌خوراکی بیشتر خوراک می‌شود.

 

آنالیز مواد مغذی Nupro

اسیدهای آمینه ضروری
آرژنین % 2/679
هیستیدین % 1/438
ایزولوسین % 1/927
لوسین % 3/102
لیزین % 3/187
متیونین % 0/658
فنیل آلانین % 1/908
ترئونین % 1/993
تریپتوفان % 0/404
والین % 2/613
اسیدهای آمینه غیرضروری
آلانین % 3/647
آسپارتیک % 3/751
سیستین % 0/639
اسید گلوتامیک % 5/64
گلایسین % 2/341
پرولین % 2/096
سرین % 2/284
تیروزین % 1/88
انرژی
چربی خام % 0/1
NFE % 37/1
ADF % 0/5
TDN % 72/2
پروتئین و اسید نوکلئیک
پروتئین خام % 45
اسید نوکلئیک کل % 5/2-6/6
ویتامین
اینوزیتول Mg/kg 5828
خاکستر کل % 5/4
گوگرد % 0/44
سدیم % 0/27
فسفر % 1/41
فسفر قابل جذب % ½
پتاسیم % 1/15
منیزیم % 0/24
کلسیم % 0/02
آهن ppm 47
مس ppm 4
روی ppm 97
منگنز ppm 15

 

مزایای استفاده از Nupro در خوراک آبزیان

• بهبود ضریب تبدیل خوراک

(W. Kramer, Field trials, 2004- 2005)

• افزایش رشد و وزن بدن

(Kramer, Field trials, 2004-2005)

• کاهش تلفات ناشی از بیماری‌ها

 (Mendoza et al., 2001; Gatica, 2005)

• افزایش ایمنی بدن علیه باکتری‌ها، ویروس‌ها و انگل‌ها

(Burrells et al., 2001a)

• بهبود پاسخ‌دهی به واکسیناسیون

(Burrells et al., 2001b)

• مدیریت بهتر استرس

(Burrels et al., 2001b; Mishra & Hertrampf, 2005, 2006)

• افزایش سلامتی، تکامل و ایمنی دستگاه گوارش

(Burrells et al.2001; Estevez, 2003; Sritunyalusksana et al., 2005)

• افزایش خوش‌خوراکی جیره‌ها

(Car et al., 1984; Mackie, 1973; Mackie & Adron, 1978; Ikeda, 1988

• بهبود راندمان باروری

(Gonzalez - Vecino, 2004)

تحقیقات انجام شده در کشورهای شیلی، یونان، ترکیه و ... در گونه‌های مختلف ماهیان نظیر قزل‌آلا، کپور ماهی، سالمون، آزاد و ... تائید کننده اثرات مثبت Nupro در عملکرد آنها می‌باشد. مطالعات صورت گرفته در یونان بر روی ماهی قزل‌آلا نشان می‌دهد استفاده از Nupro باعث افزایش وزن و کاهش تلفات و بهبود تولید کل گله گردیده است.

تاثیر نوپرو Nupro بر روی بهره‌وری بچه ماهی قزل‌آلا

P SE Nupro Control  
0.14 0.81 68.49 66.37 Finishing weight, g
0.11 0.88 39.27 36.69 Weight gain, g
0.34 0.03 0.96 1.00 FCR
0.11 0.22 4.53 5.17 Mortality, %
0.06 2.72 261.6 251.7 Total production, kg
Y. Staykov, P. Spring. J. Sweetman and S.Denev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, Swiss College of Agriculture,
Zollikofen, Switzerland, 3Alltech, Cephalonia, Greece

 

تحقیقات انجام شده در شیلی بر روی ماهی سالمون در شرایطی که به‌طور تجربی با Y.ruckevi  آلوده شده بودند حاکی از آن است که تلفات در گله استفاده‌کننده از Nupro به‌طور معنی‌داری پائین‌تر می‌باشد.

درصد تلفات تصاعدی ناشی از Y.ruckeri

درصد تلفات تصاعدی ناشی از Y.ruckeri

همچنین مطالعه دیگری در شیلی تائیدکننده اثرات مثبت Nupro بر روی رشد ماهیان سالمون طی ۳ مقطع سنی ۶۰،۳۰ و ۹۰ روزه می‌باشد.

تاثیر نوپرو Nupro بر میزان وزن‌گیری ماهی سالمون 

تاثیر Nupro بر میزان وزن‌گیری ماهی سالمون

 میزان رشد ۳۰، 60 و ۹۰ روز پس از افزودن  Nupro

 میزان رشد ۳۰، 60 و ۹۰ روز پس از افزودن  Nupro

مطالعه صورت گرفته در یونان بر روی ماهیان کپور با مقادیر مختلف Nupro نشان می‌دهد در ماهیان تغذیه شده با Nupro ضریب تبدیل، افزایش وزن و تولید گله بهبود یافته است.

میزان مصرف Nupro در خوراک آبزیان

 

میزان مصرف Nupro در خوراک آبزیان

 Nupro به میزان ۱۰ تا ۵۰ کیلوگرم در هر تن خوراک تولیدی توصیه می‌گردد.

• خوراک با اندازه کمتر از 1 میلی‌متر: ۵۰ کیلوگرم در هر تن خوراک

• خوراک با اندازه ۱ تا ۱/۵ میلی‌متر: ۴۰ کیلوگرم در هر تن خوراک

• خوراک با اندازه ۱/۵ تا ۲ میلی‌متر: ۳۰ کیلوگرم در هر تن خوراک

• خوراک با اندازه ۲ تا ۳ میلی‌متر: ۳۰ کیلوگرم در هر تن خوراک

• خوراک با اندازه ۳ تا ۴ میلی‌متر: ۲۰ کیلوگرم در هر تن خوراک

• خوراک با اندازه بیش از ۴ میلی‌متر: ۱۰ کیلوگرم در هر تن خوراک

 Nupro قابلیت استفاده در انواع خوراک پودری، پلت و اکسترود شده را دارا می‌باشد.

 

نحوه مصرف نوپرو Nupro

در فارم آبزیان به‌عنوان در بهبوددهنده عملکرد خوراک

۱-۲ گرم Nupro به همراه مقدار مناسبی ماده چسبنده (معمولا روغن ماهی) با یک کیلوگرم خوراک پلت مخلوط گردد.

بسته‌بندی:

کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی