• مصرف نوپرو (Nupro) در خوراک آبزیان

    مصرف Nupro در خوراک آبزیان

    نوپرو Nupro یک ماده مغذی کاربردی در تغذیه آبزیان است که باعث افزایش سلامتی، کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری گله می‌گردد. نوپرو فراتر از یک افزودنی غذایی بوده و به‌عنوان یکی از اجزا اصلی خوراک آبزیان بکار می‌رود.

عناوین اصلی