دسته بندی داروها

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ داروها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که هر دسته می‌تواند خود شامل زیردسته‌هایی باشد که در ادامه ذکر شده است.

بیشتر بدانیم:
آشنایی مختصری با آنتی بیوتیک ها (Antibiotic)
انواع دارو و میزان مصرف در کنترل شوک دام کوچک

1- آنتی بیوتیک‌ها
 
گروه سولفانامیدها و تری متدپریم
سولفادیمیدین
سولفادیازین و تری متوپرم
پانتریسول
سولفا كلوزاین
سولفا کینوکسالین
گروه تتراسیکلین‌ها
 
اکسی تتراسیکلین
تتراسیکلین
کلرتتراسیکلین
رولی تتراسیکلین
داکسی تتراسیکلین
گروه ماکرولیدها و لینکوزامیدها
 
تایلوزین
تیل مایکوزین
اریترومایسین
کیتازامایسین
لینکومایسین
گروه پنی‌سیلین و سفالوسپورین‌ها
 
پنی‌سیلین G
آمپی سیلین
سفتیفورسدیم
گروه کلرافنیکل و مشتقات آن کلرا فنیکل
فلورفنیکل
گروه آمینوگلیکوزیدها و آمینوسیکلیتول‌ها
 
استرپتوماسین
جنتا مایسین
نئومایسین سولفات
پنی سیلین ركانا مایسین
لینکواسپکتین
گروه آنتی‌بیوتیک‌های متفرقه باسیتراسین
تیامولین
ویرجینا مایسین
فلاوو فسفولیپول
کلیستین
2- ضد انگل‌ها
داروهای ضد نماتود بنزیمیداوزل‌ها
ارگانوفسفات‌ها
تتراهیدرو پیرمیدین‌ها
ایمیدازو تیازول‌ها
آورمکتین‌ها
سایر داروها
داروهای ضد سستود پرازی کوانتل
اپسی پرانتل
داروهای ضد ترماتود کلرسولون
آلبندازول
پرازی کوانتل
داروهای ضد تک‌یاخته
داروهای ضدکوکسیدیا مونتسین (بوقلمون)
آمپرولیوم ( گوساله‌ها )
مادورامیسین آمونیوم
داروهای ضد ژیاردیا مترونیدازول
آلبندازول
داروهای ضد بابزیا ایمیزول
3- ضدعفونی‌کننده‌ها و شوینده‌ها ترکیبات آمونیوم چهارتایی
فنلیک
هالوژن‌ها
کلرهگزیین گلوتار آلدئید
الكل‌ها
4- نهاده‌های تغذیه‌ای اکسید منگنز
پریمیکس
مکمل‌ها
کنسانتره
5- ویتامین‌ها - عناصر معدنی - الکترولیت‌ها آمینواسیدها
ویتامین AD3E
6- داروهای ضدقارچ دی کلروفن
لیکودرم
7- هورمون‌ها کلوپرستنول
گنادورلین
لوتالایز
اکی توسین
پروژسترون
پروستاگلندین
۸- بی‌هوش‌کننده و بی‌حس‌کننده و ضد التهاب آسپرومایزین
مگالون
فلوندکسین گلومین
کتوپروفن
۹- پمادهای پستانی پماد MC و DC
10- داروهای سوء‌هاضمه پودر اشتهاآور
دایمیتیکون
11- محرک‌های رشد فلاوفسفولیپول
 ویرجینا مایسین
تپاکس
12- الکترولیت‌ها ORS
13- آنزیم‌ها فیتاز
ناتوزیم ۵۱۰
مولتی آنزیم
14- داروهای زنبورعسل آپی گارد
آپی ستان
15- سموم مکتومیل
مکسیدول
آجیتا
دیازینون
16- داروهای متفرقه پماد شاخ‌سوز
منتوفین
مگنت دامی‌
شیر خشک مخصوص طیور
17- واکسن‌ها واکسن‌های دامی‌
واکسن‌های طیور