کوکسیدیوز؛ تهدید جدی درصنعت طیور

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ کوکسیدیوز برای تولیدکنندگان در صنعت طیور تهدیدی ثابت و ظاهراً شکست‌ناپذیر در طول قرن بوده است.

خسارت‌های حاصل از کوکسیدیوز در جوجه‌های گوشتی

گونه خسارت
ایمریا تنلا تاحدی تلفات و کاهش وزن
ایمریا آسروولینا کاهش وزن و افزایش  FCR
ایمریا ماکسیما کاهش وزن و افزایش  FCR

میزان خسارت به‌ازای هریک میلیون جوجه‌گوشتی (براساس ۱۰۰ گرم کاهش وزن و 0/01 درصد افزایش FCR)۱۰۰ تن گوشت کمتر +۲۰۰ تن خوراک بیشتر

مسائل مربوط به ایجاد مقاومت در کوکسیدیا

بمنظور جلوگیری از کوکسیدیوز یا حداقل نمودن اثرات آن، آنتی‌کوکسیدیال‌های مختلفی ارائه شده است. از سال ۱۹۷۰ آنتی‌کوکسیدیال‌های جدیدی در جهت پیشگیری از بیماری در صنعت طیور عرضه شده است.

تاکنون فراگیرترین آنها موننسین بوده است. این واقعیت وجود دارد که یک آنتی‌کوکسیدیال به‌تنهایی صرف‌نظر از قوی و موفق بودنش هرگز علیه کوکسیدیوز موفق نخواهد شد.

در دهه ۱۹۸۰ برخی پرورش‌دهندگان به مشکل ایجاد مقاومت دارویی، درنتیجه افزایش مقاومت یونوفورها پی بردند و ایده مصرف چندین آنتی‌کوکسیدیال با پروفیل شیمیایی متفاوت تحت عنوان برنامه‌های شاتل شکل گرفت که در حال حاضر در سراسر جهان بسیار متداول و فراگیر شده است.

کوکسیدیاها کدام بخش‌های روده را آلوده می‌سازند

ایمریا آسروولینا قسمت بالایی روده
ایمریا ماکسیما تقریبا تمام روده
ایمریا نکا تریکس بخش میانی روده
ایمریا تنلا سکوم‌ها (روده‌های کور)

بخش‌های دیگر این مقاله:
برنامه‌های شاتل در مبارزه با کوکسیدیوز
شرایط مطلوب جهت تشکیل اسپور کوکسیدیاها

دکتر مجید رضایی، دامپزشک شرکت دانه‌تاک