پنومونی مایکوپلاسمایی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ شکل پنومونیک بیماری مایکوپلاسموز شبیه به سایر پنومونی‌هاست. تب، بی‌اشتهایی، ترشحات بینی، سرفه و افزایش حرکات تنفس و همزمان در برخی از موارد اوتیت مدیا و آرتریت دیده می‌شود.

شکل تنفسی مایکوپلاسما در هر سنی می‌تواند گاوها را درگیر نماید. ابتلاء حتی در گوساله‌های تازه متولد شده زیر ۵ روز نیز ممکن است اتفاق بیافتد.

بیماری با تب، بی‌اشتهایی، دیسپنه، دپرسیون، سرفه و آبریزش از بینی مشخص می‌شود. پنومونی در اثر مایکوپلاسما بویس عمدتاً در گوساله‌های ۲ تا ۶ هفته دیده می‌شود.

ابتلاء همزمان با ویروس BVD بر شدت بیماری می‌افزاید. چون مایکوپلاسما بویس پاسخ‌های ایمنولوژیک را مختل می‌کند می‌تواند سبب فعال شدن سایر عوامل پاتولوژیک شود نظیر: پاستورلا مولتوسیدا (Pasteurella multocida)، منهیمیا همولیتیکا (Mannheimia haemolytica)، هیستوفیلوس سومنی (Histophilus somni)، ویروس سینسیتیال تنفسی گاو (Bovine Respiratory Syncytial Virus).

بیشتر بدانیم:
پنومونی مزمن چرکی (آبسه ریه)
پنومونی آتیپیک (atypical pneumonia)
پنومونی پاستورلایی (Pneumonic Pasteurelossis)

مایکوپلاسما بویس ۴ نوع ضایعه در ریه ایجاد می‌کند: برونکوپنومونی چرکی بدون نکروز، برونکوپنومونی همراه نکروز کازئوز (caseonecrotic bronchopneumonia)، برونکوپنومونی همراه نکروز انعقادی و برونکوپنومونی مزمن.

در برونکوپنومونی همراه نکروز کازئوز عامل بیماری در کانون‌های نکروتیک در خارج از سلول برای مدتی طولانی باقی می‌ماند. حتی اگر به‌وسیله سلول‌های دفاعی نظیر ماکروفاژها و نوتروفیل‌ها احاطه شده باشند. ضایعات عمدتاً در لب کرانیال و وسطی ریه ولی در موارد شدید در بخش‌های دیگر ریه هم دیده می‌شود. مایکوپلاسما بویس اکثر مواقع مزمن می‌شود.

برونکوپنومونی

پلورو پنومونی فیبرین

پلورو پنومونی فیبرین (ذات‌الریه) با اگزودات فیبرونی گسترده با ترشحات فیبرینی گسترده
 

مایکوپلاسما بوویس

مایکوپلاسما بوویس

نکروز ناشی از مایکوپلاسما بوویس

ریه گاو با کانون‌هایی از ضایعات نکروتیک

ریه گاو با کانون‌هایی از ضایعات نکروتیک ناشی از مایکوپلاسما بوویس
 

چندین آبسه‌ی تشکیل شده بر ریه

چندین آبسه‌ی تشکیل شده بر ریه، پنیری، زرد و مایل به زرد
 

آبسه‌های متعدد ریه

آبسه‌های متعدد ریه، همگرا، زرد و برنز، بطنی


برای مطالعه بخش‌های دیگر این مقاله کلیک کنید:

مایکوپلاسموزیس در دام