علل مرگ و میر بره‌ها

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بره‌ها در دوران‌های مختلف زندگی به دلایل مختلف تلف می‌شوند. بیشترین تلفات مربوط به prenatal mortality می‌باشد.

prenatal mortality چیست؟

دوره پریناتال از چند هفته مانده به زایمان تا 4 هفته بعد از زایمان را شامل می‌شود و بدلایل زیر می‌باشد.

سقط جنین‌های دیررس، مرگ‌ومیر در بدو تولد و تلفات در طی ماه اول پس از تولد.

بحرانی‌ترین زمان در زندگی بره‌ها هفته اول پس از تولد است.

حدود یک‌سوم مرگ‌ومیرها در 24 ساعت اول تولد رخ می‌دهد و یک‌سوم مرگ‌ها بواسطه مرده‌زایی (still birth) می‌باشد. پس دوسوم کل دوره پریناتال در 24 ساعت اول تولد اتفاق می‌افتد. نشان داده شده 8 مورد از 10 مورد مرگ‌ومیر پس از تولد در 8 روز اول بعد از تولد رخ می‌دهد. خیلی از این مرگ‌ومیرها دلیل مدیریتی دارد. با یک سری تغییرات مدیریتی در سیستم تغذیه و نگهداری می‌توانید از درصد تلفات بکاهید.

درصد دلایل مختلف مرگ‌ومیر بره‌ها

درصد دلایل مختلف مرگ‌ومیر بره‌ها

برای آشنایی با هرکدام از دلایل مرگ ومیر بره‌ها پیش از تولد برروی آن کلیک کنید:
• سقط جنین در میش‌ها
• ویروس اشمالنبرگ (Schmallenberg virus)

برای آشنایی با هرکدام از علل مرگ و میر بره‌ها بعد از تولد برروی آن کلیک کنید:
• هیپوترمی (hypothermia) در بره‌ها
• بیماری دهان آبکی در بره‌ها (Watery mouth)

برای آشنایی با هرکدام از بیماری‌های مختلف در بره‌ها برروی آن کلیک کنید:
• بیماری تراکم بزاق در شیردان (Salivary abomasal syndrome)
• سندرم بره‌های سست و ضعیف (Floppy Kid Syndrome)
• اسهال در بره‌ها

برای آشنایی با هرکدام از بیماری‌های مختلف در گوسفندان برروی آن کلیک کنید:
• تومور آنزئوتیک بینی
• کوندریت حنجره (laryngeal chondritis)
• اشکال مختلف پاستورلوز در دام
• بیماری مدی (Maedi)
• پشم‌خوری (Trichophagia)

• اکتیمای واگیر (Contagious Ecthyma (Orf
• کمبود سلنیوم در گوسفندان
• بیماری فوت‌رات (Foot rot)
• طاعون نشخوارکنندگان کوچک PPR
• میازیس در گوسفند (Blowfly strike)
• پرخوری (اسیدوز)
• نارسائی تخلیه شیردان