راه‌های بررسی سلامت جوجه

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ هدف از مدیریت در ساعات اولیه ورود جوجه‌ها به مرغداری این است که همه‌ی آنها به اندازه کافی دان و آب مصرف کنند. اگر آب و دانه کافی به جوجه‌ها نرسد عملکردشان به‌طرز برگشت‌ناپذیری به‌خطر خواهد افتاد، این امر منجر به رشد نامناسب، تبدیل ضعیف خوراک و کاهش یکنواختی گله خواهد شد.

برای کسب بهترین نتیجه در هر فارم از 100 جوجه استفاده کنید

پاهای جوجه را نزدیک گردن یا گونه خود قرار دهید تا میزان سردی و گرمی بدنش را دریابید

دمای پای مرغ شاخص بسیار مناسبی برای تشخیص دمای کف سالن و همچنین دمای بدن جوجه می‌باشد. اگر پاهای پرنده سرد هستند درجه حرارت فضا و سیستم گرمایشی را بازبینی کنید و مطمئن شوید که پرنده به اندازه کافی گرم می‌ماند.

تشخیص دمای بدن جوجه

جوجه‌هایی را که دمای بدنشان سرد است تشخیص دهید، نشانه‌های آنان فعالیت کم و جمع شدن در یک نقطه است

اگر دمای بدن جوجه پایین باشد می‌تواند سبب کاهش مصرف خوراک و در نتیجه کاهش فعالیت گردد. جوجه‌ها باید به‌صورت یکنواخت و فعال در سالن پرورش پراکنده باشند.

سلامت جوجه

چینه‌دان جوجه‌ها را 8 ساعت پس از ورود به سالن بررسی کنید

در بررسی اولیه حداقل 85% از جوجه‌ها باید از آب و خوراک کافی بهره‌مند شده باشند. صبح روز پس از ورود حداقل 95% از جوجه‌ها باید چینه‌دانی پر داشته باشند.

بررسی چینه دان جوجه

منبع: cobb

ترجمه: مهسا احمدزاده