ویژگی باكتری‌های پروتكسین

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ فهرست زیر، میکروارگانیسم‌هایی را که در ساخت پروتکسین بکار برده شده‌‌اند، و ویژگی آنها را بازگو می‌کند:

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus acidophilus)

1- دستگاه ایمنی طبیعی را برمی‌انگیزد (Perdigon و همکاران  سال 1988)

2- فعالیت ناخواسته آنزیم‌های میکروبی که می‌توانند باعث سرطان شوند را مهار می‌کند (Goldin و همکاران_ سال 1984)

3- رشد دام‌ها را افزایش می‌دهد (Tortuero و همکاران  سال 1973؛ Benchman و همکاران  سال 1977)

4- در جوجه‌های با فلور شناخته شده، بر ضد باکتری‌های سالمونلا تیفوموریوم، استافیلوکوکوس آئوروس و ای‌کولای عمل می‌کند (Miller و Watkins سال 1983)

لاکتوباسیلوس پلانتاریوم (Lactobacillus plantarum)

1- از باکتری‌های بومی دستگاه گوارش می‌باشد.

2- توانایی تخمیر طیف گسترده‌ای از کربوهیدرات‌ها را دارا می‌باشد (به هضم و جذب مواد غذایی یاری می‌رساند)

3- توانایی تحمل اسید معده را دارد (Jensen و همکاران سال  1956)

4- اسیدهای ارگانیک و مواد ضد باکتری تولید می‌کند (Koninsky: سال 1982 – West و Warner: سال 1988 – Daeschel: سال 1990 – Anderson: سال 1981 و 1990)

بیشتر بدانیم:
بررسی اثر پروتکسین بر روی تیتر حاصل از واکسیناسیون
تأثیر «پروتکسین» در کاستن از استرس گرمایی در مرغ‌های گوشتی
پاسخ به پرسش‌هایی درباره پروتکسین

لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus)

1- دستگاه ایمنی طبیعی را برمی‌انگیزد (Perdigon و همکاران  سال 1986، 1988 و 1990)

2- ماکروفاژها (سلول‌های دفاعی بیگانه‌خوار) را فعال می‌سازد (Katy و همکاران  سال 1981)

3- از اسهال برخواسته از «کلستریدیوم دیفیسیل» جلوگیری می‌کند (Gorbach و همکاران  سال 1987)

لاکتوباسیلوس دلبروکی  زیر گونه بولگاریکوس (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) 

استرپتوکوکوس سالواریوس زیر گونه ترموفیلوس (Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus) 

1- باکتری «ای‌کولای» را خنثی می‌کند (Mitchell و Kenworthy - سال 1976)

2- دام را از عفونت «سالمونلا انتریتیدیس» حفظ می‌کند (Hitchins و همکاران  سال 1985)

3- افزایش ایمنی از راه برانگیختن تولید اینترفرون‌ها (گونه‌ای پادتن اختصاصی) (De Simone و همکاران  سال 1986) و افزایش ایمنی، از راه بالا بردن تراکم ایمونوگلوبین‌ها (Conge و و همکاران  سال 1980) و افزایش ایمنی، از راه فعال سازی «ماکروفاژها» (Perdigon و همکاران  سال 1989)

بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (Bifidobacterum bifidum)

1- در جوجه‌های با فلور شناخته شده، بر ضد باکتری‌های پروتئوس ولگاریس و کلبسیلا نیمونیا عمل می‌کند (Timoshko و همکاران  1981)

2- از چسبیدن باکتری «ای‌کولای» به دیواره دستگاه گوارش جلوگیری می‌کند (Bianchi- Salvadori و همکاران  سال 1989)

انتروکوکوس فاسیوم (Enterococcus faecium)

1- از اسهال ناشی از «ای‌کولای» پیشگیری می‌کند (Underdahl و همکاران  سال 1982)

2- فعالیت مواد هضم‌کننده سلولز را در روده کور ماکیان افزایش می‌دهد (Kumpercht وهمکاران  سال 1984)

3- بر ضد باکتری سالمونلا تیفوموریوم در موش عمل می‌کند (Roach و Tannock سال 1980)

آسپرژیلوس اریزا (Aspergillus orizae)

1- تولید را بهبود می‌بخشد.

2- شمار باکتری‌های هضم‌کننده سلولز را بالا می‌برد (Weidmeier و همکاران  سال 1987)

3- آنزیم ویژه شکستن سلولز را برای بهبود هضم الیاف علوفه، تولید می‌کند (Weidmeier و همکاران  سال 1987)

• کاندیدا پینتولوپسی (Candida pintolopesii)

1- به بافت پوششی ترشحی معده می‌چسبد و از اجتماع باکتری‌های بیماری‌زا در سطح دستگاه گوارش جلوگیری می‌کند (Savage و و همکاران  سال 1989)

منبع: نیکوتک