بررسی اثر پروتکسین بر روی تیتر حاصل از واکسیناسیون

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ این پژوهش علمی، روی جوجه‌ها، برای برآورد کارآیی و توان فرآورده پروبیوتیکی «پروتکسین Protexin» در زمینه افزایش پاسخ ایمنی در زمان استفاده از واکسن‌ها، برای پیشگیری هرچه بیشتر از بروز بیماری‌های ویروسی انجام گرفته است.

محل آزمایش: ایستگاه تحقیقاتی طیور گروه علوم دامی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه زیر نظر دکتر عالی مهر

زمان آزمایش: اردیبهشت خرداد 1384

Ross حیوانات مورد آزمایش: 320 قطعه جوجه گوشتی نژاد

ماده مورد آزمایش: پروبیوتیک «پروتکسین» ساخت شرکت پروبایوتیک اینترناسیونال انگلستان، در گروه تیمار بر اساس پیشنهاد سازنده، مصرف پروتکسین به طور مستمر در خوراک، و در آب، به هنگام واکسیناسیون‌های رایج به‌کار رفته در مرغداری‌های ایران، بوده است.

برنامه واکسیناسیون: واکسن نیوکاسل در 10 روزگی _ B1، قطره چشمی و در 23 روزگی لاسوتا، آشامیدنی.

واکسن آنفلوانزا دو گانه در 10 روزگی _ تزریقی

بیشتر بدانیم:
علل موفقیت‌آمیز نبودن واکسیناسیون در طیور (بخش نخست)
واکسن دوگانه آنفولانزا و برونشیت عفونی طیور
مقایسه آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد با پروبایوتیک‌ها

خلاصه نتایج تیترهای اندازه‌گیری شده پس از واکسن‌های نیوکاسل و آنفلوانزا

اثر پروتکسین بر روی تیتر حاصل از واکسیناسیون

نتیجه‌گیری از فاکتورهای مورد بررسی

تیتر واکسن‌ها: استفاده از پروتکسین توانسته است تیترهای بدست آمده از واکسن‌های نیوکاسل و آنفلوانزا را درمقایسه با گروه شاهد افزایش بهتری دهد. به ویژه در 21 روزگی تیتر واکسن آنفلوانزا در گروه شاهد به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بوده است.

وزن: در هفته ششم، وزن در گروه پروتکسین به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بوده است. وزن نهایی در گروه کنترل 2120 گرم و در گروه پروتکسین 2395 گرم بوده است.

FCR: در کلیه هفته‌ها ضریب تبدیل گروه پروتکسین بهتر از گروه کنترل بوده است. FCR در 42 روزگی در گروه پروتکسین 1.91 و در گروه کنترل 1.95 بوده است.

منبع: نیکوتک