مشکلات دندانی در اسب

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ ساختمان گونه، دندان‌های آسیا و دندان‌های جلویی اسب با سطح ساییده شیب‌دار، بیانگر گرایش این ساختمان به تشکیل زوایای تیز در روی دندان است. این نقاط تیز موجب تخریب قسمت داخلی گونه‌ها و زبان می‌شوند که سبب ناراحتی اسب در طول غذا خوردن گردد. پس اسبی با دندان‌های آسیای تیز، کمتر مبادرت به خوردن غذا کرده بخصوص که نیاز به جویدن بیشتری هم دارد. این اسب هنگام سواری دادن هم دچار مشکل است، زیرا دهنه‌ای که به او می‌زنند پوست گونه‌هایش را به سمت زوایای تیز آسیاهای بالا فشار داده و به همین دلیل این اسب همانند اسبان دیگر پاسخی به دهنه‌ای که به او زده‌اند، نمی‌دهد. میزان درک اسب‌دار از این مسئله بستگی به بینش دقیق و داشتن اطلاعاتی راجع به گذشته اسبش دارد.

بیشتر بدانیم:

علت‌های کم‌اشتهایی در اسب‌ها

عملکرد درمانی

حداقل یکبار در سال باید دندان‌های تمام اسب‌ها کنترل شود. برای بررسی این مسئله، زبان اسبتان را با یک دست محکم به یک طرف دهان و بیرون نگه دارید. با این کار او نمی‌تواند دهانش را کامل ببندد و با دست دیگرتان دندان‌های طرف دیگر را لمس کنید. شما ابداً با این متد نمی‌توانید دندان‌های آسیاب عقبی و سطوح داخلی آنها را حس کنید. برای آزمایش دقیق آنها احتیاج به آرواره‌گیر است که آرواره‌های اسب را باز نگه داشته و مانع بستن دهان می‌شود و با آسودگی می‌توانید دندان‌ها را امتحان کنید. هرگونه نقطه تیز یا خار مانندی را باید توسط سوهان بسایید. این کار به هیچ عنوان نباید صدمه‌ای به اسب بزند.