اسب نژاد فوریوزو

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ مجارستان مدت‌ها از شهرت جهانی به عنوان کشور پرورش‌دهنده اسب و به عنوان تولیدکننده سوارکاران عالی برخوردار بوده است.

مزرعه مشهور پرورش اسب مزوهگایز در سال 1786 میلادی توسط امپراتور جوزف دوم تاسیس شد و به عنوان یکی از مراکز مهم پرورش اسب اروپا به کار خود ادامه داد.

یکی از مهم‌ترین نژاد‌های پرورش یافته در این مرکز اسب فوریوزو (furioso horse) بود که عمدتاً از آمیزش اسب تروبرد با مادیان مجارستانی تولید شد. در این مزرعه بیشتر از نریان تروبرد انگلیسی و فوریوزو استفاده می‌شد و در نتیجه اسب مزوهگایز در سال 1841 میلادی و اسب انگلیسی دیگری به نام نورث استار به دست آمدند.

اسب مجارستانی فوریوزو

اسب نورث استار در طول دهه 1850 میلادی به کشور انگلستان وارد شد. اسب مزوهگایز در اثر استفاده از این دو نژاد اسب‌های کاری و سنگین وزن سواری را تولید کرد. اسب نورث استار پدر اسب موفق مسابقه‌های یراق‌بندی و مالبندی بود. وی نواده واکسی و نوه اسب اکلیپس بزرگ بود. گفته می‌شود که منشا آن به اسب نورفوک استار برمی‌گردد. این امر موفقیت او را در مالبندی و یراق‌بندی توجیه می‌کند. در پایان قرن نوزدهم اسب نورث استار و فوریوزو با یکدیگر آمیزش داده شده و پس از آن به نیروی غالب و برتری تبدیل شد.

خصوصیات اسب نژاد فوریوزو

منبع: اطلس رنگی نژادهای اسب‌های ایران و جهان نوشته دکتر علی نصیریان و همکاران