واکسن بروسلا سویه ایریبا، گاو

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ واکسن بروسلا سویه ایریبا به دو شکل «واکسن بروسلوز گوساله ایریبا (دز کامل)» و «واکسن بروسلوز گاو بالغ ایریبا (دز کاهیده)» در دسترس می‌باشد.

واکسن بروسلوز گوساله ایریبا (دز کامل)

شکل و نوع واکسن

واکسن زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه، تزریقی

ترکیب واکسن

- هر دز حاوی 109 × 34-10 جرم زنده باکتری بروسلا آبورتوس سویه ایریبا 

- باکتوکازیتون به عنوان نگهدارنده

موارد مصرف

به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بروسلوز در گوساله‌های ماده 

دز، روش مصرف و راه تجویز

بسته به میزان دز هر ویال و با رعایت شرایط آسپتیک، قرص لیوفیلیزه را در مقدار مناسبی از حلال کاملا حل کنید. سپس شیرابه حاصل را توسط سرنگ وارد بطری حلال کرده و آن را چندین بار سر و ته نمایید تا کاملا یکنواخت شود. از سوسپانسیون حاصل، به هر گوساله ماده 5 میلی‌لیتر از راه زیر جلدی تزریق شود.

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون

به گوساله‌های ماده 12- 4 ماهه تجویز شود. برای القای ایمنی، تزریق یک دز از این واکسن کافی است.

موارد منع مصرف واکسن بروسلوز گوساله ایریبا (دز کامل)

- این واکسن نباید در گاو‌های بالغ (بالای 12 ماه) به خصوص دام‌های آبستن و شیرده مصرف شود. در صورت تزریق به دام آبستن یا شیرده، احتمال سقط جنین و یا دفع بروسلا از راه شیر وجود دارد.

- از واکسیناسیون دام‌های بیمار و ضعیف خودداری شود.

- پس از انقضای تاریخ مصرف، از مصرف واکسن خودداری شود.

- برای حفظ بهداشت عمومی، بهتر است از واکسیناسیون دام‌ها در فاصله زمانی 3 هفته مانده به کشتارخودداری شود.

عوارض جانبی 

- در برخی موارد ممکن است واکنش‌های آنافیلاکتیک در نژادهای حساس رخ دهد. در چنین مواردی تجویز آدرنالین یا آنتی‌هیستامین زیر نظر دامپزشک توصیه می‌شود.

توصیه‌ها و احتیاط‌های لازم

- به مدت حداقل 2-1 هفته قبل و پس از مایه‌کوبی با این واکسن از تجویز آنتی‌بیوتیک‌های موثر بر سویه واکسن به دام‌ها خودداری شود.

- تجویز این واکسن به گوساله‌های نر به دلیل ایجاد اورکیت و پلی آرتریت و دیگر عوارض احتمالی ناشی از آن، توصیه نمی‌گردد مگر گوساله‌های نری که در گله باقی‌مانده و امکان جداسازی و پرورش آنها در محیط عاری از بروسلوز وجود ندارد. در چنین شرایطی برای جلوگیری از آلودگی وشکسته شدن سد ایمنی گله، تجویز واکسن ضروری است.

- واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شود.

- واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز شود.

- به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.

- برای آماده‌سازی واکسن از حلال خنک استفاده شود.

- تمامی گوساله‌های ماده سالم موجود در گله به طور هم زمان واکسینه شوند.

- به منظور حفظ یکنواختی، پس از تهیه سوسپانسیون و حین مصرف، ویال حاوی واکسن چندین بار سر و ته شود.

- تمام محتوای واکسن پس از آنکه به صورت مایع درآمد باید در همان روز و در مدت زمان حداکثر 2 ساعت استفاده و از مصرف باقی‌مانده آن خودداری شود.

- به هنگام کشیدن واکسن به داخل سرنگ، همچنین در حین تزریقات، احتیاط کامل به عمل آید که به سر و صورت پاشیده نشود. در غیر این صورت، محل آلودگی بلافاصله با آب، آب وصابون و یا مواد ضدعفونی‌کننده مناسب، شستشو داده شود.

- در صورت تزریق به دست، بلافاصله به پزشک مراجعه شود. توجه داشته باشید که سویه به کار رفته در این واکسن، مقاوم به ریفامپین و پنی‌سیلین می‌باشد.

- ویال‌های خالی واکسن به طور صحیح ضدعفونی (اتوکلاو، سوزاندن، استفاده از مواد شیمیایی مناسب) و سپس دفن بهداشتی شوند.

شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداری

دور از نور خورشید و در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد حمل و نگهداری شود. در این شرایط، واکسن بر اساس تاریخ مندرج بر روی برچسب قابل مصرف می‌باشد.

بسته بندی 

این واکسن در مقادیر 10 یا 20 دزی، در ویال‌های 20میلی‌لیتری سفید رنگ بسته‌بندی شده و با حلال عرضه می‌شود.

بیشتر بدانیم:

بیماری تب مالت یا بروسلوز

واکسن بروسلا

واکسن بروسلوز گاو بالغ ایریبا (دز کاهیده)

شکل و نوع واکسن

واکسن زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه، تزریقی

ترکیب واکسن

- هر دز حاوی 109 × 3-1 جرم زنده باکتری بروسلا آبورتوس سویه ایریبا 

- باکتوکازیتون به عنوان نگهدارنده

موارد مصرف 

به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بروسلوز در گاو و گاومیش ماده

دز، روش مصرف و راه تجویز 

بسته به میزان دز هر ویال و با رعایت شرایط آسپتیک، قرص لیوفیلیزه را در مقدار مناسب از حلال کاملا حل کنید. سپس شیرابه حاصل را توسط سرنگ وارد بطری حلال کرده و آن را چندین بار سر و ته نمایید تا کاملا یکنواخت شود. از سوسپانسیون حاصل، به هر گاو/ گاومیش ماده، 2 میلی‌لیتر از راه زیر جلدی تزریق شود.

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون

به دلیل آبستن بودن اکثر دام‌ها در نیمه دوم سال، توصیه می‌شود این واکسن در نیمه اول هر سال تجویز شود.

موارد منع مصرف واکسن بروسلوز گاو بالغ ایریبا (دز کاهیده)

- از واکسیناسیون دام‌های بیمار و ضعیف خودداری شود.

- پس از انقضای تاریخ مصرف، از مصرف واکسن خودداری شود.

- به دلیل عدم ایجاد ایمنی مناسب، از تجویز این واکسن به گوساله‌ها خودداری شود.

- برای حفظ بهداشت عمومی، بهتر است از واکسیناسیون دام‌ها در فاصله زمانی 3 هفته مانده به کشتارخودداری شود.

عوارض جانبی 

- در برخی موارد ممکن است واکنش‌های آنافیلاکتیک در نژادهای حساس رخ دهد. در چنین مواردی تجویز آدرنالین یا آنتی‌هیستامین زیر نظر دامپزشک توصیه می‌شود.

توصیه‌ها و احتیاط‌های لازم

- به مدت حداقل 2-1 هفته قبل و پس از مایه کوبی با این واکسن از تجویز آنتی‌بیوتیک‌های موثر بر سویه واکسن به دام‌ها خودداری شود.

- تجویز این واکسن به گاو و گاومیش‌های نر به دلیل ایجاد اورکیت و پلی آرتریت و دیگر عوارض احتمالی ناشی از آن، توصیه نمی‌گردد مگر دام‌های نری که در گله باقی مانده و امکان جداسازی و پرورش آنها در محیط عاری از بروسلوز وجود ندارد. در چنین شرایطی برای جلوگیری از آلودگی وشکسته شدن سد ایمنی گله، تجویز واکسن ضروری است.

- به دلیل احتمال کم دفع سویه واکسینال از شیر و سقط جنین در دام‌های آبستن (به خصوص در دام‌هایی که در دوران گوسالگی واکسن دریافت ننموده‌اند)، در تجویز این واکسن به گاوهای شیروار و یا آبستن، موارد جانبی در نظر گرفته شده و احتیاط لازم به عمل آید.

- واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شود.

- واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکی کشور تجویز شود.

- به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد و شرایط آسپتیک رعایت شود.

- برای آماده‌سازی واکسن از حلال خنک استفاده شود.

- تمامی گاو/ گاومیش‌های ماده سالم موجود در گله، به طور هم زمان واکسینه شوند.

- به منظور حفظ یکنواختی، پس از تهیه سوسپانسیون و حین مصرف، ویال حاوی واکسن چندین بار سر و ته شود.

- تمام محتوای واکسن پس از آنکه به صورت مایع درآمد باید در همان روز و در مدت زمان حداکثر 2 ساعت استفاده و از مصرف باقی‌مانده آن خودداری شود.

- به هنگام کشیدن واکسن به داخل سرنگ، همچنین در حین تزریقات، احتیاط کامل به عمل آید که به سر و صورت پاشیده نشود. در غیر این صورت، محل آلودگی بلافاصله با آب، آب وصابون و یا مواد ضدعفونی‌کننده مناسب، شستشو داده شود.

- در صورت تزریق به دست، بلافاصله به پزشک مراجعه شود. توجه داشته باشید که سویه به کار رفته در این واکسن، مقاوم به ریفامپین و پنی‌سیلین می‌باشد.

- ویال‌های خالی واکسن به طور صحیح ضدعفونی (اتوکلاو، سوزاندن، استفاده از مواد شیمیایی مناسب) و سپس دفن بهداشتی شوند.

شرایط حمل و نقل و نحوه نگهداری

دور از نور خورشید و در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد حمل و نگهداری شود. در این شرایط، واکسن بر اساس تاریخ مندرج بر روی برچسب قابل مصرف می‌باشد.

بسته بندی 

این واکسن در مقادیر 50 یا 100 دزی، در ویال‌های 20میلی‌لیتری قهوه‌ای رنگ بسته‌بندی شده و با حلال عرضه می‌شود.

بیشتر بدانیم:

واکسن بروسلا

تولیدکننده: موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

واکسن بروسلا سویه ایریبا، گوساله