بلوس کلسیمی و منیزمی فیورتریت پلاس

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ هیپوکلسمی و تب شیر در گاوهای شیری پرتولید خسارت‌های زیادی به واحدهای گاوداری بزرگ وارد می‌کند. گاوهای پرتولید (سوپر) مبتلا به هیپوکلسمی تحت بالینی همواره در معرض خطر زمین خوردن، شکستگی استخوان لگن و حذف زودهنگام از گله هستند.

بررسی‌های علمی به‌خوبی نشان داده است که این گروه از گاوها علاوه بر کمبود کلسیم در معرض کمبود منیزیم نیز قرار دارند که موجب بروز اسپاسم ماهیچه‌ای، مشکلات تنفسی و سرانجام مرگ آنها می‌شود.

مصرف آشامیدنی مکمل‌های کلسیم خطر مشکلات تنفسی را به‌دلیل آسیب به دستگاه تنفس فوقانی بیشتر می‌کند. تزریق مکمل‌های کلسیم نیز اثر موقتی دارد و تنها برای مدت کوتاهی سطح کلسیم خون را افزایش می‌دهدو بنابراین بهترین توصیه برای این گروه از گاوها، مصرف بلوس‌های خوراکی حاوی منابع مختلف کلسیم با نرخ رهایش متفاوت و بصورت کیلات آلی و همچنین منیزیم است که علاوه بر پیشگیری از بروز تب شیر، عوارض ناشی از کمبود توام کلسیم و منیزیم را نیز رفع می‌نماید.

ویژگی بلوس کلسیمی و منیزیمی ویژه گاوهای شیرده پرتولید

• پوشش واکسی این بولس‌ها مانع از حل شدن آنها در دهان گاو می‌شود و از آسیب به دستگاه تنفس فوقانی جلوگیری می‌شود.

• پوشش بلوس به سرعت در محیط شکمبه باز شده و در مدت 48 ساعت کلسیم و منیزیم به‌طور پیوسته جذب خون می‌شود.

• 3 عدد بلوس با قطر 2/5 سانتی‌متر و طول 10 سانتی‌متر، 62/4 گرم کلسیم 7/2 گرم منیزیم خالص قابل جذب را به تدریج در اختیار حیوان قرار می‌دهد.

• مصرف این بلوس‌ها حداقل به مدت 48 ساعت سطح مناسب کلسیم و منیزیم خون گاو را در سطح مناسب حفظ می‌کند.

مقدار کلسیم و منیزیم خالص در هر بولس
کلسیم با رهش سریع 16/6گرم
کلسیم با رهش متوسط 3/6 گرم
کلسیم کیلات شده 0/6 گرم
منیزیم 2/4 گرم

مصرف بلوس کلسیم و منیزیم برای گاوهای شیرده پرتولید

• 2 عدد بلوس به‌طور هم‌زمان و با مشاهده علائم زایش به گاو خورانده شود و سومین بلوس به فاصله 24 ساعت پس از خوراندن اولین بلوس مصرف شود تا سطح مناسبی از کلسیم و منیزیم خون به مدت حدود 48 ساعت حفظ شود.

مصرف بلوس کلسیم برای گاوهایی که دچار زمین‌گیری شده‌اند

• با نظر دانپزشک گله، پس از تزریق مکمل کلسیم و بلند شدن گاو و اطمینان از عادی شدن وضعیت بلع حیوان، 2 عدد بلوس خورانده شود. سومین بلوس نیز به فاصله 24 ساعت پس از خوراندن اولین بلوس مصرف شود.

نمونه اپلیکاتور

نمونه اپلیکاتور

نکات احتیاطی

• درصورت مشاهده علائم کلینیکی تب شیر (زمین‌گیری) از خوراندن بلوس خودداری شود، زیرا در این شرایط عمل بلعیدن حیوان دچار مشکل است و خطر خفگی حیوان وجود دارد.

• برای خوراندن بلوس از تفنگ بلوس‌خوران و مطابق شکل زیر استفاده کنید.

مصرف بلوس کلسیم و منیزیم