گاو نژاد گرنزی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ موطن گاو نژاد گرنزی (guernsey) از جزیره گرنزی در انگلستان است. رنگ حنایی باعلامت‌های سفید رنگ روی بدن، پوست زرد رنگ و پوزه نخودی رنگ از مشخصات این نژاد شیری می‌باشد.

شاخ‌های گرنزی به سمت بیرون انحنا داشته و رو به جلو می‌باشد که طول آن متوسط و نوک آن باریک و تیز است.

خصوصیات گاو نژاد گرنزی

گاوهای گرنزی اندکی بزرگتر از گاوهای جرزی هستند، اما شکل ظاهری و ویژگی‌های شیر آنها همانند جرزی است. درصد چربی شیر گرنزی، کمتر از نژاد جرزی است، اما رنگ شیر گرنزی زردتر است که ناشی از کاروتن بیشتر در شیر آن است. گاوهای گرنزی به دلیل کوچک بودن اندام برای تولید گوشت مناسب نیستند.

گاو شیری گرنزی

گاوهای گرنزی اندکی دیرتر از گاوهای جرزی بالغ می‌شوند و قدرت چرای آنها هم به خوبی گاوهای جرزی نیست رنگ بیشتر گاوهای گرنزی زرد آهویی است که گاهی لکه‌های سفیدی نیز دارد. پوزه به رنگ زرد کرمی‌، سم‌ها زرد کاهی و انتهای دم سفید است. گاوهای گرنزی در انگلستان نزدیک به 3600 کیلوگرم شیر با 6/4درصد چربی تولید می‌کنند. 

گاو شیری نژاد گرنزی

منبع: دامپزشکان - مرکز علمی آموزشی خبری دامپزشکی