ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

guernsey

گاو نژاد گرنزی (guernsey)

گاو نژاد گرنزی (guernsey) ۱۳۹۷/۶/۷ 11:59:10 AM

موطن گاو نژاد گرنزی (guernsey) از جزیره گرنزی در انگلستان است. رنگ حنایی باعلامت‌های سفید رنگ روی بدن، پوست زرد رنگ و پوزه نخودی رنگ از مشخصات این نژاد شیری می‌باشد.

عناوین اصلی