سیستم‌های دانخوری در جوجه‌های گوشتی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ یکی از عوامل اثرگذار در عملکرد گله‌های مرغ گوشتی، توجه به استاندارد بودن سیستم توزیع دان می‌باشد.

• سیستم انتقال دان به سالن

• نوع دانخوری (و حفظ خصوصیت همگن بودن دان)

• تعداد یا سطح دانخوری 

• ارتفاع دانخوری 

• تعداد دفعات توزیع دان 

در بحث سیستم‌های دانخوری، دارای اهمیت خاص، می‌باشند.

دان مناسب برای 10 روز اول پرورش جوجه گوشتی

بهتر است، دان به صورت کرامبل مصرف شود.

دان باید بر روی سینی‌های دانخوری یا روی کاغذهای مخصوص، به فراوانی در دسترس پرنده قرار گیرد. که برای این منظور باید 25درصد سطح سالن با کاغذهای مخصوص پوشانده شود.

• تغییر در نحوه توزیع دان بایستی بعد از 2 یا 3 روزگی انجام شود و این "تغییرات بایستی تدریجی" باشد.

• به هنگامی‌که تغییراتی در برنامه روشنایی اعمال می‌شود باید توجه ویژه‌ای به فضای دانخوری‌ها داشت به نحوی که دسترسی مناسبی به دان برای جوجه‌ها ایجاد شود.

بیشتر بدانیم:

انواع دانخوری در سالن‌های پرورش طیور

کاغذ جوجه VIOSION

رنگ دانخوری چه تاثیری بر کارایی جوجه‌های گوشتی دارد؟

تعداد (یا سطح) کافی دانخوری

اختصاص فضای ناکافی به پرنده جهت مصرف دان موجب کاهش میزان رشد و ضعف در هماهنگی (یکنواختی) خواهد شد. در نظر گرفتن سرانه فضای دانخوری برای هر جوجه به میزان کافی سبب می‌شود که در نهایت وزن زنده در هنگام کشتار مطلوب گردد. سیستم‌های اصلی دانخوری اتوماتیک مورد استفاده برای جوجه‌های گوشتی عبارتند از:

سینی‌های دانخوری (Pan Feeders): به ازای هر 45-80 قطعه جوجه می‌بایست یک سینی در نظر گرفته شود (برای پرندگان بزرگتر این نسبت کمتر می‌باشد.)

•• دانخوری‌های زنجیری یا حلزونی مسطح: ٢/٥ سانتی‌متر به ازای هر جوجه در نظر گرفته شود (40 قطعه پرنده در طول یک متر خط دانخوری می‌تواند تغذیه شوند.)

••• دانخوری‌های لوله‌ای (Tube): به قطر 38 سانتی‌متر (در هر شاخه لوله 70 قطعه پرنده می‌تواند تغذیه شود.) 

ارتفاع دانخوری

تمامی‌سیستم‌های دانخوری باید طوری تنظیم گردند که کمترین میزان پرت (هدرروی) دان را داشته و پرنده‌ها بیشترین دسترسی را به آنها داشته باشند. مبنای تنظیم سینی‌های دانخوری یا سیستم تراف (کانال) براساس تراز بودن با پشت پرنده است. ارتفاع سینی‌ها یا لوله‌ها باید به وسیله کارگر سالن تنظیم شود و ارتفاع سیستم‌های زنجیری به وسیله اینچ قابل تنظیم است.

تنظیم اشتباه و ناصحیح سیستم‌های دانخوری می‌تواند میزان ضایعات دان را افزایش دهد. تنظیم نادرست می‌تواند تأثیر منفی بر ضریب تبدیل خوراک دارد.

از طرفی به علت ریخته شدن دان روی بستر سبب می‌گردد که پرندگان با آلودگی باکتریایی درگیر شوند.

توزیع دان در مرغداری

در تمام سیستم‌های دانخوری بهتر است روزانه یک نوبت توزیع دان صورت گرفته و به جوجه‌ها اجازه داد که تمامی دان موجود در کانال‌ها یا سینی‌ها را مصرف کرده و سیستم را به اصطلاح پاک کنند. این کار از ضایعات دان کاسته و بازده غذایی دان مصرف شده را بهبود می‌بخشد

برای مطالعه بخش‌های دیگر نکات فنی پرورش طیور گوشتی کلیک کنید.

منبع: کنسانتره سیمرغ