طول دوره آبستنی در اسب

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ میانگین دوره آبستنی در اسب بین ۳۳۵ تا ۳۵۰ روز برای همه نژاد ها است. طول دوره آبستنی تحت تاثیر عواملی از قبیل جنس جنین، ماه آبستنی و خصوصیات فردی مادیان قرار دارد.

نژاد اسب موردنظر خود را بیابید

برای اسب‌های مورگان طول آبستنی بین ۳۰۰ تا ۳۸۵ روز گزارش شده است.

دوره آبستنی مادیان‌هایی که کره‌زایی آنها در فصل بهار صورت می‌گیرد، ۴ تا ۵ روز کمتر از فصل‌های دیگر می‌باشد که این احتمالاً به دلیل تاثیر تغذیه می‌باشد. زیرا مادیان‌هایی که در مراتع و چراگاه‌های خوب زندگی می‌کنند، تقریباً ۴ روز زودتر از مادیان‌هایی که در شرایط تغذیه‌ای نامناسبی‌اند، زایمان می‌کنند بنابراین نرخ رشد جنین می‌تواند متاثر از وضعیت تغذیه‌ای مادر باشد.

بیشتر بدانیم:

مکمل غذایی اسب تروکر ای کیو (Trucare EQ)

مکمل غذایی هیرویاس

کره اسبی که در دوران جنینی آن ۳۰۰ تا ۳۲۰ روز باشد را جزو گروه زودرس و آنهایی که بیش از ۳۶۰ روز بوده جزو طبقه دیررس قرار می‌دهند .