همایش بیماری‌های مشترک انسان و دام

به گزارش «سرویس همایش‌های داخلی»  «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ همایش ملی بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در تاریخ ۴ و ۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان برگزار گردید..

محورهای کنگره: ایمونولوژی بیماری‌های زئونوتیک پاتولوژی …

همایش ملی بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در تاریخ ۴ و ۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان برگزار خواهد شد. 

محورهای کنگره دامپزشکی استان اصفهان:

• ایمونولوژی بیماری‌های زئونوتیک

• پاتولوژی بیماری‌های زئونوتیک

• پیشگیری و کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان

• مقاومت‌های دارویی در بیماری‌های زئونوتیک

• تشخیص، درمان و عوارض بیماری‌های زئونوتیک

• اپیدمیولوژی بیماری‌های زئونوتیک

• عفونت‌های بیمارستانی و شغلی ناشی از بیماری‌های زئونوتیک

• بیماریابی زئونوزیز

• اکولوژی بیماری‌های زئونوتیک

• پاتوژنز بیماری‌های زئونوتیک

• بار اقتصادی ناشی از بیماری‌های زئونوتیک

• تاثیر گیاهان دارویی بر بیماری‌های زئونوتیک

• استفاده از عوامل زئونوتیک در بیوتروریسم

• پرستاری از بیماری‌های زئونوتیک

• اتیولوژی بیماری‌های زئونوتیک

• بیماری‌های مشترک باکتریایی

• بیماری‌های مشترک قارچی

• بیماری‌های مشترک ریکتزیایی

• بیماری‌های مشترک ویروسی

• بیماری‌های مشترک انگلی

• ناقلین بیماری‌زا و حشره‌شناسی

• بیماری‌های نوپدید و بازپدید

• بیماری‌های منتقله از طریق غذا، آب و هوا

• بیولوژی سلولی و مولکولی

• طب گرمسیری

• بیماری‌های عفونی

• بهداشت عمومی

• عفونت‌های مرتبط با ناباروری

• زیست‌شناسی حیات‌وحش

• میکروبیولوژی

واکسن‌ها

• و سایر زمینه‌های مرتبط

تاریخ‌های مهم کنفرانس:

تاریخ برگزاری همایش: ۴ و ۵ اسفندماه ۱۳۹۵

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۵ بهمن ۱۳۹۵

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۴ روز پس از ارسال مقاله

وبسایت رسمی‌کنگره:

www.zoonoses.ir

همایش دامپزشکی