سلاخی سگ و گربه ها در جشن چینی ها

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «پایگاه خبری دام، طیور و آبزیان – ماکی دام» ؛ این حیوانات زبان بسته از چند روز قبل در قفس نگهداری می‌شوند و پوستشان به صورت زنده یا مرده از تنشان جدا می‌شود و به صورت آویزان داخل روغن داغ سرخ شده تا حدود ۳۰۰ سگ و گربه برای هر روزبرای پذیرایی پخته شوند.

سلاخی سگ و گربه ها در جشن چینی ها  همه ساله در جشنی چند روزه چینی‌ها حدود ده هزار سگ و گربه را برای برگزاری ضیافت خود سلاخی می‌کنند. 

سلاخی سگ و گربه
سلاخی سگ
سلاخی گربه
جشن چینی
سلاخی حیوانات
حیوان آزاری
حقوق حیوانات
سگ آزاری
گربه آزاری