• اسب نژاد نانیوس (nonius horse)

  اسب نژاد نانیوس (nonius horse)

  اسب نژاد نانیوس (nonius horse) اندام ورزیده‌ای مانند اسب فویوزوی تکامل یافته دارد و در مزرعه مرکز پرورش اسب مزوهگایز که توسط امپراطور جوزف دوم تاسیس شد نگهداری می‌شود.

 • اسب نژاد فوریوزو (furioso horse)

  اسب نژاد فوریوزو (furioso horse)

  یکی از مهم‌ترین نژاد‌های پرورش یافته در این مرکز پرورش اسب در مجارستان اسب نژاد فوریوزو (furioso horse) بوده که عمدتاً از آمیزش اسب تروبرد با مادیان مجارستانی تولید شد.

 • اسب نژاد دنیش وارم بلاد (Danish Warmblood)

  اسب نژاد دنیش وارم بلاد (Danish Warmblood)

  اسب دنیش وارم بلاد (Danish Warmblood) یکی از اسب‌های مخصوص ورزش‌های سوارکاری مدرن به خصوص رشته‌های نمایش سوارکاری، نمایش پرش و مسابقات سه روزه است.

 • اسب نژاد ژوتلند (Jutland horse)

  اسب نژاد ژوتلند (Jutland horse)

  اسب نژاد ژوتلند (Jutland horse) یک اسب سنگین دانمارکی است که به غیر از پهن‌شدگی قسمت پایین اندام‌های حرکتی شباهت زیادی به نژاد انگلیسی سافوک پانچ دارد.

 • اسب نژاد فردریکس بورگ (frederiksborg horse)

  اسب نژاد فردریکس بورگ (frederiksborg horse)

  مرکز پرورش اسب نژاد فردریکس بورگ (frederiksborg horse) توسط کینگ فردریک دوم در سال 1560 میلادی یعنی پس از فردریک بورگ تاسیس شد که وی به عنوان پرورش‌دهنده اسب‌های ممتاز برای درباریان اروپایی مشهور بود.

 • اسب نژاد ایتالین هیوی درافت (Italian Heavy Draft)

  اسب نژاد ایتالین هیوی درافت (Italian Heavy Draft)

  اسب نژاد ایتالین هیوی درافت (Italian Heavy Draft) ممتازترین اسب سنگین وزن ایتالیاست که به عنوان اسب سنگین وزن کشاورزی هم شهرت دارد.

 • اسب نژاد مورگس (Murgese horse)

  اسب نژاد مورگس (Murgese horse)

  منشا اسب نژاد مورگس (Murgese horse) دشت ارفانو و نواحی تپه‌ای نزدیک گراوینا است. اسب اولیه مورگس حداقل به 500سال قبل برمی‌گردد.

 • اسب نژاد مارمانو (maremmano horse)

  اسب نژاد مارمانو (maremmano horse)

  اسب‌های نژاد مارمانو (maremmano horse) در منطقه توسکانی پرورش داده شدند و برای سوارکاری مرسوم در منطقه باتری یا گاوران مناسب هستند.

 • اسب نژاد داچ وارم بلاد (Dutch Warmblood)

  اسب نژاد داچ وارم بلاد (Dutch Warmblood)

  اسب داچ وارم بلاد (Dutch Warmblood) نتیجه اقدامات اصلاح نژادی با به دست آوردن موفقیت‌ها در سطح بین‌المللی در رشته‌هایی مانند نمایش سوارکاری، پرش و درشکه‌رانی است.

 • اسب نژاد گلدرلند (Gelderland horse)

  اسب نژاد گلدرلند (Gelderland horse)

  نژادهای متفاوت و خاص برای تولید اسب گلدرلند (Gelderland horse) استفاده شدند که متعلق به مناطقی به همان نام در مجارستان بودند و در طول قرن نوزدهم پرورش یافتند.

 • اسب نژاد فریزین (friesian horse)

  اسب نژاد فریزین (friesian horse)

  اسب نژاد فریزین (friesian horse) یکی از قدیمی‌ترین اسب‌های اروپاست، مبدا این نژاد منطقه فریزلند در شمال مجارستان است. این اسب خوش تناسب با رفتار مغرورانه هنگام کشیدن درشکه‌های قدیمی به طرز فوق‌العاده‌ای جذاب به نظر می‌رسد.

 • اسب نژاد ساوت ژرمن (South German Coldblood)

  اسب نژاد ساوت ژرمن (South German Coldblood)

  اسب نژاد ساوت ژرمن (South German Coldblood) سنگین‌ترین نواده اسب نوریکر اتریشی است که اسبی قوی، چابک، متناسب و دارای خلق و خوی آرام و مطیع است و در رژه‌ها و نمایش‌ها، گاهی اوقات به عنوان اسب کاری در مزرعه دیده می‌شود.

 • اسب شلزویگ (Schleswig Coldblood)

  اسب شلزویگ (Schleswig Coldblood)

  اسب نژاد شلزویگ (Schleswig Coldblood) اسبی خوش‌بنیه دارای جثه کوچک و سنگین و متعلق به شمالی‌ترین منطقه آلمان یعنی شلزویگ هلشتاین در مرز دانمارک است.

 • اسب نژاد وست فالین (Westphalian Horse)

  اسب نژاد وست فالین (Westphalian Horse)

  اسب نژاد وست فالین (Westphalian Horse) خویشاوندی نزدیکی با اسب هانورین دارد و در منطقه نوردرین وست فالن در شمال غرب آلمان پرورش داده شده است.

 • اسب نژاد الدنبورگ (Oldenburg horse)

  اسب نژاد الدنبورگ (Oldenburg horse)

  اسب نژاد الدنبورگ (Oldenburg horse) سنگین‌ترین اسب خون‌گرم آلمان در اصل به عنوان اسب کالسکه در ناحیه‌ای بین رود وسر و هلند پرورش یافت.