• انگل لرنه آ (Lernaea or Anchor Worm)

  انگل لرنه آ (Lernaea or Anchor Worm)

  در لرنه آی بالغ ماده، تخم‌های رسیده در کیسه تخمدان شکل گرفته و طی دو دوره رهاسازی تخم‌ها (به فاصله 24 ساعت) حدود 700 نوزاد (نائوپلی) آزاد می‌شود.

 • انگل داکتیلوژیروس (Dactylogyrus)

  انگل داکتیلوژیروس (Dactylogyrus)

  انگل داکتیلوژیروس (Dactylogyrus)کرم قلاب‌دار آبشش ماهی است و یک اندامی بنام Haptor در قسمت حلق برای چسبیدن به میزبان دارد.

 • انگل دیپلو ستوموم (Diplostomum) در ماهی

  انگل دیپلو ستوموم (Diplostomum) در ماهی

  اسامی دیگر انگل دیپلو ستوموم کوری انگلی و کاتراکت انگلی است متا سرکر (نوزاد) آن در عدسی چشم ماهی زندگی می‌کند. اگر تعداد آنگل زیاد باشد حالت کدورت چشم ایجاد می‌شود.

 • میکسوبولوس سربرالیس (Myxozoma cerberalis)

  میکسوبولوس سربرالیس (Myxozoma cerberalis)

  یک بیماری مزمن خطرناک است که عمدتاً در قزل‌آلاهایی که در استخرهای خاکی پرورش داده می‌شوند بخصوص در مرحله نوزادی رخ می‌دهد. عامل این بیماری هاگ با اسپور تک یاخته‌ای بنام میکسوبولوس سربرالیس و یا بیماری چرخش (Whirling disease) می‌باشد.

 • انگل تریپا نوزما (Tripanozoma) در ماهی

  انگل تریپا نوزما (Tripanozoma) در ماهی

  انگل تریپانوزوما سرده‌ای شاخص از‌trypanosome ها است. گونه‌های مختلفی از این سرده وجود دارد که مهره‌داران متفاوتی از جمله انسان را آلوده می‌کند.

 • بیماری کپک گرده در زنبورعسل

  بیماری کپک گرده در زنبورعسل

  بیماری کپک گرده در زنبورعسل همان طور که از اسم آن مشخص است، فقط گرده را درگیر می‌کند. عامل آن نوعی قارچ به نام بلسیا آلویی است و از این نظر که ذخایر غذایی را از بین می‌برد، حایز اهمیت است.

 • بیماری نوزاد ساکی (Sac brood)

  بیماری نوزاد ساکی (Sac brood)

  عامل بیماری نوزاد ساکی (Sac brood) ویروسی است که از تولید آنزیم کیتیناز جلوگیری کرده و متعاقب آن، مانع پوست‌اندازی می‌شود. پس در نتیجه نیفتادن پوست قبلی، لارو شروع به باد کردن و سخت شدن می‌کند.

 • بیماری فلج زنبورها

  بیماری فلج زنبورها

  بیماری فلج زنبورها به دو صورت حاد و مزمن وجود دارد و مخصوص بالغین است. به این بیماری، لقب «دزدان سیاه» را نیز داده‌اند.

 • بیماری نوزاد پودری powdering brood

  بیماری نوزاد پودری powdering brood

  بیماری نوزاد پودری powdering brood فقط لاروها را مبتلا می‌کند. عامل آن باکتریی به نام باسیلوس پولویفاسینس است که گرم مثبت بوده واسپور تولید می‌کند.

 • بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia)

  بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia)

  بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia) مخصوص زنبورهای بالغ می‌باشد. عامل آن، باکتری سودوموناس آپی سپتیک می‌باشد که یک باکتری گرم منفی و فاقد اسپور است.

 • بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل (Chalk Brood)

  بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل (Chalk Brood)

  بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل (Chalk Brood) مخصوص نوزادان می‌باشد. عامل آن قارچی به نام آسکوفرا آپیس apis Ascosphaera است. که هم هاگ آن وهم میسیلیوم آن، بیماری‌زاست.

 • بیماری آکاریوز در زنبورعسل

  بیماری آکاریوز در زنبورعسل

  عامل بیماری آکاریوز در زنبورعسل کنه‌ای است به نام آکاراپیس وودی یا مایت تراشه ای (Acarapis voodi) که از گونه‌ی کنه‌های گیاهی است، در داخل مجاری تنفسی زندگی می‌کند و یک انگل داخلی به حساب می‌آید.

 • رخداد مادر زادی بینی کج (Wry nose) در یک رأس کره اسب ایرانی

  رخداد مادر زادی بینی کج (Wry nose) در یک رأس کره اسب ایرانی

  بینی کج (کمپیلوراینوز جانبی) یک کوتاهی و انحراف فک فوقانی، دندان‌های ثنایا، استخوان بینی و تیغه بینی می‌باشد. این حالت ممکن است به تنهایی یا همراه با سایر بد شکلی‌ها مانند گردن کج، شکاف کام و کوتاهی فک بالا یا پایین رخ دهد.

 • فلج زایمان گاو یا تب شیر (Milk fever) کاهش کلسیم خون

  فلج زایمان گاو یا تب شیر (Milk fever) کاهش کلسیم خون

  تب شیر، تخته بند یا فلج زایمان گاو (Post Parturition Paresis) بیماری متابولیکی است که معمولا 48 ساعت بعد از زایش رخ می‌دهد و غالباً در گاوهای پرتولید اتفاق می‌افتد (البته ممکن است بیماری چند هفته قبل تا چند هفته بعد زایمان دیده شود)

 • صادرات تخم مرغ ایران به صفر می رسد!

  صادرات تخم مرغ ایران به صفر می رسد!

  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه میزان صادرات تخم‌مرغ در سال جاری تاکنون تقریبا صفر بوده است درباره کاهش شدید صادرات این محصول در سال ۹۶ هشدار داد.