ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

مرغ بومی

نژادهای شاخص مرغ و خروس بومی ایرانی

نژادهای شاخص مرغ و خروس بومی ایرانی ۱۳۹۵/۶/۲۱ 12:19:05 PM

با توجه به این که نژادهای خروس به تنهایی ذکر نمی‌شوند، معمولاً نژادهای مرغ (ماکیان) به معنی نژاد مشترک مرغ وخروس مطرح می‌شود، هرچند که در برخی از نژادها شکل ظاهری خروس با شکل ظاهری مرغ از همان نژاد تفاوت آشکاری دارد، اما معمولاً در اغلب نژادهای ماکیان شباهت‌های زیادی بین مرغ وخروس در یک نژاد مخصوص دیده می‌شود.

عناوین اصلی