• همه گیر شناسی رینوتراکئیت عفونی

    همه گیر شناسی رینوتراکئیت عفونی

    رینوتراکئیت عفونی (IBR) بیشتر در دام‌های با سن بالاتر از 6 ماه رخ می‌دهد. میزان ابتلا به این بیماری در گله گاو‌ها، 30-20 درصد و درموارد نادر به 100 درصد هم می‌رسد.

عناوین اصلی