• عفونت هرپس ویروس بزی-1

    عفونت هرپس ویروس بزی - 1

    هرپس ویروس بزی– 1 (CpHV-1) یک آلفا هرپس ویروس از خانواده هرپس ویریده است. برخلاف شکل تناسلی، شکل سیستمیک بیماری ناشی از این ویروس در دام‌های بالغ مشاهده نمی‌شود.

  • پلوروپنومونی واگیر بزها

    پلوروپنومونی واگیر بز‌ها

    مایکوپلاسما کاپری کولوم تحت گونه کاپری پنومونیه عامل پلوروپنومونی واگیر بز‌ها، بیماری خاص بز‌ها است که شدیداً واگیردار و کشنده است. گوسفندان ظاهراً نسبت به عفونت طبیعی با این جرم مقاوم هستند.

عناوین اصلی