• همه گیرشناسی اسهال ویروسی گاو

  همه گیرشناسی اسهال ویروسی گاو

  گوساله‌های PI مهم‌ترین منبع ویروس BVD برای گسترش بیماری اسهال ویروسی گاو در بین گله‌ها هستند. گوساله‌های PI اکثراً تا زمان از شیر گرفتن زنده می‌مانند و منبع مهمی جهت انتشار بیماری محسوب می‌شوند.

 • بررسی های همه گیر شناسی در موارد همه گیری بروسلوز

  بررسی های همه گیر شناسی در موارد همه گیری بروسلوز

  بررسی های همه گیر شناسی، با ارائه راهکارهای کنترلی و با درنظر گرفتن وضعیت بهداشتی منطقه، یک ابزار ضروری در کنترل بروسلوز می‌باشد.

 • پرسشنامه جهت تشخیص همه گیری در گله های دامی

  پرسشنامه جهت تشخیص همه گیری در گله های دامی

  این پرسشنامه‌ها جهت تشخیص همه‌گیری بروسلوز در گله‌های دامی تهیه شده و به تشخیص و یافتن روش درمانی مناسب و جلوگیری از گسترده‌تر شدن بیماری، کمک خواهد کرد.

عناوین اصلی