ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کلستریدیوم

انتریت نکروزان Nectoric enteritis (عفونت کلستریدیائى)

انتریت نکروزان Nectoric enteritis (عفونت کلستریدیائى) ۱۳۹۸/۲/۱۹ 10:44:08 AM

کلستریدوم‌ها تقریباً در تمام خاک‌ها و گیاهان علوفه‌اى در غلظت‌های پائین وجود دارند. کلستریدیوم پرفرنژانس و نیز گاهى کلستریدیوم کولینوم C.colinum ممکن است شترمرغ را در هر سنى درگیر نموده و سبب تلفات شوند.

عناوین اصلی