ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

بیوساید

آنتی‌سپتیک، گندزدا و بیوساید

بنزالکونیوم کلراید (20%، 50% و 80%)

بنزالکونیوم کلراید (20%، 50% و 80%) ۱۴۰۰/۵/۱۰ 5:11:33 PM

در این مقاله به معرفی ماده بایوسایدی که در دامپزشکی، زنبورداری، پرورش طیور و آبزیان و همچینین در صنایع مختلف کاربرد دارد به نام بنزالکونیوم‌کلراید می‌پردازیم.

عناوین اصلی