ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

پرورش شتر در جنگل های دست کاشت

پرورش شتر در جنگل های دست کاشت ۱۴۰۰/۵/۱۱ 10:37:23 AM

باتوجه به وقوع خشکسالی، پرورش طیور و گاو با مشکل روبرو شده، لذا با اجرای سیاست‌های راهبردی، مانند توسعه نسل شتر و ایجاد تنوع زیستی در جنگل‌های دست کاشت مناطق بیابانی، می‌توان کمک شایانی به بیابان‌زدایی نمود.

تامین آب و علوفه جهت پرورش شتر در مناطق بیابانی ایران

تامین آب و علوفه جهت پرورش شتر در مناطق بیابانی ایران ۱۴۰۰/۵/۹ 10:10:10 AM

در این بخش می‌پردازیم به؛ تامین آب شرب و بهداشتی همچنین آب موردنیاز جهت آبیاری، و تامین علوفه مناسب که علاوه بر فراهم نمودن تنوع غذایی برای پرورش شتر به ایجاد تنوع زیستی در جنگل‌های دست کاشت مناطق بیابانی نیز کمک نماید.

لزوم توسعه شتر و پرورش در مناطق بیابانی و کویری ایران

لزوم توسعه شتر و پرورش در مناطق بیابانی و کویری ایران ۱۴۰۰/۵/۳ 11:48:49 AM

متاسفانه بزرگترین مشکل شترداری در کشور، رها و آزاد بودن شتر‌ها و پرورش نیمه وحشی آن‌هاست. اغلب شترداران سالی یک بار شترها را در محل‌های مخصوص به نام گاش جمع‌آوری آنها را علامت‌گذاری کرده و مجدداً رها می‌سازند.

عناوین اصلی