• محلول کليستين سولفات ۲ میلیون واحد (دامیاکلی مکس)

  دامیاکلی مکس

  محلول در درمان عفونت‌های گوارشی ناشی از باکتری‌های گرم منفی مانند اشریشیاکلی، سالمونلا و سودوموناس آئروژینوزا به کار برده می‌شود.

 • نئوماسین سولفات ۲۰%

  نئومایسین سولفات

  گونه هدف نئومایسین باکتری‌های گرم منفی هوازی مانند اشریشیاکلای، سالمونلا، پروتئوس و کلبسیلا و برخی از باکتری‌های گرم مثبت هوازی می‌باشند. این دارو جهت درمان آنتریت و اسهال دام و طیور ناشی از باکتری‌های گرم منفی هوازی تجویز می‌شود.

 • قرص اکسی تتراسایکلین (دامیاسیکلین ۱۰۰)

  قرص اکسی 100

  این آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف به منظور پیشگیری و درمان عفونت‌های گوارشی باکتریایی ناشی از Salmonella typhimurium، E-Coli و عفونت‌های تنفسی باکتریایی ناشی از Pasteurella multocida مورد مصرف می‌باشد.

 • محلول استریل تزریقی Tulaxin

  تولاترومایسین (تولاکسین)

  تولاترومایسین ، تولاکسین

  تولاترومایسین (تولاکسین) آنتی‌بیوتیک است ترکیبی نیمه سنتتیک و مشتق شده از اریترومایسین و از خانواده ماكروليدها که اثرات ضد باکتریایی بسیار قوی و موثری در بافت هدف دارد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

 • آنتی بیوتیک Cefactan

  سفکوئینوم (سفاکتان)

  سفالوسپورین ، سفاکتان

  هر ویال از داروی سفاکتان حاوی ۱/۳۵ گرم سفكوئينوم بوده که از گروه سفالوسپورین‌ها و نسل چهارم این گروه می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

عناوین اصلی