• نژاد دورگه سگ گرگی (Wolf-Dog Hybrid)

    نژاد دورگه سگ گرگی

    اغلب نژادهای اهلی سگ گرگی (Wolf-Dog Hybrid) به مزارع تولید خز در دهه 1950 میلادی برمی‌گردند. آنها بسیار چموش هستند و به اشیاء بی‌جان، حرکات سریع، صداهای بلند یا افراد جدید واکنش خوبی نشان نمی‌دهد.

عناوین اصلی