• چنانچه گوسفندی به فلجی دچار شده باشد

    چنانچه گوسفندی به فلجی دچار شده باشد

    چنانچه گوسفندی به فلجی دچار شده باشد باید نشانه‌های دیگری را نیز جستجو نمود تا به بیماری پی ببریم. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

عناوین اصلی