• آشنایی با پشم مغان

    آشنایی با پشم مغان

    پشم از الیاف حیوانی است که از بدن گوسفند به دست می‌آید. امروزه بیش از ۲۰۰ نژاد گوسفند در دنیا شناخته شده که اکثر آنها از نظر تولیدات تجاری و اقتصادی دارای اهمیت چندانی نبوده و صنعت پرورش گوسفند، تنها متکی به ۲۰ تا ۱۰ نژاد آن می‌باشد.

  • اگر پشم گوسفندی غیرطبیعی باشد

    اگر پشم گوسفندی غیرطبیعی باشد

    اگر پشم گوسفندی غیرطبیعی بوده و اختلالاتی در آن دیده شود در این‌صورت باید به بیماری‌های ذکر شده مشکوک شویم. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

عناوین اصلی