ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کیفیت جوجه

ارزیابی کیفیت جوجه ها

ارزیابی کیفیت جوجه ها ۱۳۹۹/۹/۱۶ 3:00:50 PM

اصطلاح «کیفیت جوجه‌ها» یک اصطلاح کلی است که می‌تواند دربرگیرنده جنبه‌های گوناگون، از ویژگی‌های جسمانی که مستقیماً می‌توان آنها را مشاهده کرد، تا ویژگی‌های پنهان باشد.

عناوین اصلی