• ارزیابی کیفیت جوجه ها

    ارزیابی کیفیت جوجه ها

    اصطلاح «کیفیت جوجه‌ها» یک اصطلاح کلی است که می‌تواند دربرگیرنده جنبه‌های گوناگون، از ویژگی‌های جسمانی که مستقیماً می‌توان آنها را مشاهده کرد، تا ویژگی‌های پنهان باشد.

  • تاثیر عفونت و کمبود آب بدن در کیفیت جوجه ها (بخش اول)

    تاثیر عفونت و کمبود آب در کیفیت جوجه

    به خوبی ثابت شده است که جوجه‌های با کیفیت خوب، پیش‌شرط مرغ‌های گوشتی هستند که در طول دوره رشد، عملکرد خوبی داشته‌اند.

عناوین اصلی