ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بافت شناسی کوتیکول

بافت شناسی کوتیکول ۱۳۹۹/۷/۲۳ 10:40:12 AM

میگوهای پنائیده در شاخه بندپایان و زیرشاخه سخت‌پوستان قرار داشته و مشابه همه سخت‌پوستان دارای یک اسکلت خارجی یا کوتیکول محافظت‌کننده بوده که با ضخامتی کمتر از 5 میلی‌متر بدن حیوان را به‌طور کامل می‌پوشاند.

عناوین اصلی