ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

فیبر غذایی

استفاده از فیبر در جیره جوجه های گوشتی

استفاده از فیبر در جیره جوجه های گوشتی ۱۳۹۹/۶/۳۱ 10:15:27 AM

گنجاندن میزان متوسطى از فیبر غذایی (DF) ساختاری در رژیم‌های غذایی باعث تحریک فعالیت سنگدان و بهبود ابناء مواد مغذی و عملکرد رشد جوجه جوان می‌شود.

فیبر جیره و فلور میکروبی

فیبر جیره و فلور میکروبی ۱۳۹۹/۶/۳۰ 11:38:47 AM

شرایط بیوشیمیایی در مواد هضمی، در نتیجه ترکیب خوراک و با واکنش‌های فیزیولوژیکی میزبان، در دسترس بودن سوبسترا و غلظت و بنابراین شکل‌گیری فرآورده میکروبی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فیبر غذایی و فرایند گوارش طیور

فیبر غذایی و فرایند گوارش طیور ۱۳۹۹/۶/۲۹ 11:04:49 AM

به‌دلیل اینکه سلولز هضم نمی‌شود، فیبر نشان‌دهنده جزء غیرقابل هضم در جیره طیور است. یک همبستگی منفی قوی بین محتوای فیبر خام و قابلیت هضم پروتئین و چربی اندکی عملکرد طیور را بهبود می‌دهند.

عناوین اصلی