• استفاده از فیبر در جیره جوجه های گوشتی

  استفاده از فیبر در جیره جوجه های گوشتی

  گنجاندن میزان متوسطى از فیبر غذایی (DF) ساختاری در رژیم‌های غذایی باعث تحریک فعالیت سنگدان و بهبود ابناء مواد مغذی و عملکرد رشد جوجه جوان می‌شود.

 • فیبر غذایی و فرایند گوارش طیور

  فیبر غذایی و فرایند گوارش طیور

  به‌دلیل اینکه سلولز هضم نمی‌شود، فیبر نشان‌دهنده جزء غیرقابل هضم در جیره طیور است. یک همبستگی منفی قوی بین محتوای فیبر خام و قابلیت هضم پروتئین و چربی اندکی عملکرد طیور را بهبود می‌دهند.

 • فیبر رژیم غذایی، سرعت عبور و توسعه دستگاه گوارش

  فیبر رژیم غذایی، سرعت عبور و توسعه دستگاه گوارش

  تأثیرات افزودن فیبر روی زمان حمل ونقل مواد هضمی و توسعه اندام‌های گوارشی بستگی به خواص فیزیکی و سطح فیبر اضافه شده به جیره دارد.

 • فیبر جیره و فلور میکروبی

  فیبر جیره و فلور میکروبی

  شرایط بیوشیمیایی در مواد هضمی، در نتیجه ترکیب خوراک و با واکنش‌های فیزیولوژیکی میزبان، در دسترس بودن سوبسترا و غلظت و بنابراین شکل‌گیری فرآورده میکروبی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عناوین اصلی