ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

درمان های موضعی جرب

درمان های موضعی جرب ۱۳۹۹/۶/۲ 10:52:49 AM

روش‌ها ایمن‌تری برای مقابله با جرب سگ وجود دارد، اینکه ممکن است دامپزشک از برخی روش‌های موضعی کمک بگیرد

عناوین اصلی