• جابجایی بیشتر، بیماری بیشتر

    جابجایی بیشتر، بیماری بیشتر

    در یک گاوداری، قبل از اینکه تلیسه‌هایی با ارزش ژنتیکی بالا مرکز پرورش را ترک کنند، آنها را ازنظر وجود ویروس اسهال ویروسی گاوی (BVDV) از میان دیگر موارد آزمایش کردند.

عناوین اصلی