• آزمایش پس از مرگ پرندگان

    آزمایش پس از مرگ پرندگان

    جهت تشخیص بسیاری از بیماری‌ها و انگل‌ها نیاز است که پس از مرگ، پرنده کالبدگشایی شده و با کمک نشانه‌ها بیماری را تشخیص دهیم، در این نوشته شیوه و مراحل انجام این آزمایش توضیح داده شده است.

عناوین اصلی