• کاهش هزینه های خوراک با استفاده از آنزیم

    کاهش هزینه های خوراک با استفاده از آنزیم

    به‌دلیل چالش‌های امروزی و افزایش رقابت در بازار، پرورش‌دهندگان خوک و طیور در سرتاسر جهان می‌توانند از پیشرفت‌های جدید تکنولوژی آنزیمی خوراک برای کمک به حذف هزینه‌ها با حفظ تولید، استفاده کنند.

  • استفاده از آنزیم پروتئاز برای کاهش التهاب روده نزله ای

    استفاده از آنزیم پروتئاز برای کاهش التهاب روده نزله‌ای

    آنتریت نکروتیک (Necrotic Enteritis) (التهاب روده نزله‌ای) به‌طور تخمینی تا ۴۰درصد از گله‌های تجاری گوشتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بیش از ۲میلیارد دلار در هر سال بر صنعت جهانی طیور تاثیر منفی می‌گذارد.

عناوین اصلی