• راهکارهای مقابله با گنديدگي سم در گوسفند و بز

  راه‌های پیشگیری از گندیدگی سم

  گندیدگی سم در صنعت پرورش گوسفند و بز جزء بیماری‌های پرهزینه بشمار میرود. پرورش‌دهنده‌های بیشماری سالیانه پول و زمان زیادی را صرف کنترل و درمان این بیماری میکنند؛ اما خوشبختانه این بیماری به کمک مدیریت دقیق و اصولی قابل پیشگیری است.

 • بیماری گندیدگی سم

  بیماری گندیدگی سم یا فوت رات

  فوت رات یا گندیدگی سم Foot Rot (Pietin) به بیماری عفونی غیرچرکی سم گوسفندان گویند که توسط یک نکروز پیشرونده نسوج همبند درم و اپی‌درم بافت سم مشخص می‌گردد.

 • بیماری فوت رات (Foot rot)

  بیماری فوت‌رات

  بیماری فوت‌رات (Foot rot) مهم‌ترین بیماری سم در گوسفندان است که توسط ۳ میکروب مهم ایجاد می‌شود: دیکلوباکتر نودوزوس (Dichelobacter nodosus) فوزوباکتریوم نکروفوروم (Fusobacterium necrophorum) اسپیروکت‌ها از جنس تروپنوما (Treponema)

عناوین اصلی