• میکسوماتوز (Myxomatosis) در خرگوش های خانگی

    میکسوماتوز در خرگوش‌های خانگی

    اخیراً شاهد رشد قابل‌توجه بیماری میکسوماتوز (Myxomatosis) در خرگوش‌های خانگی هستیم، میکسوماتوز ویروس کشنده‌ای است که اغلب توسط پشه‌ها منتقل می‌شود.

عناوین اصلی