ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

قرقاول نژاد طلایی–قرقاول چینی (Golden Pheasant)

قرقاول نژاد طلایی–قرقاول چینی (Golden Pheasant) ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ 11:11:36 AM

قرقاول طلایی (Golden Pheasant) پرنده بومی مناطق جنوب شرق آسیا و کشور چین است، به‌همین دلیل آن را قرقاول جنوب شرق آسیا نیز می‌نامند. بین عموم مردم قرقاول طلایی با نام قرقاول بلژیکی نیز سناخته می‌شود.

عناوین اصلی