ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

هموکروماتوز

مرغ مینا و بیماری خطرناک هموکروماتوز

مرغ مینا و بیماری خطرناک هموکروماتوز ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ 12:25:39 PM

هموکروماتوز بیماری جذب سریع و بیش‌ازحد آهن است که بین پرندگان بسیار شایع است و مرغ مینا مستعدترین پرنده در بروز بیماری هموکروماتوز یا جذب آهن سریع و زیاد است.

عناوین اصلی