ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ماهی تارگت پوفر (Target Puffer)

ماهی تارگت پوفر (Target Puffer) ۱۳۹۸/۹/۱۸ 12:46:17 PM

ماهی تارگت پوفر (Target Puffer) پوفر دونقطه نیز نامیده می‌شود. زیستگاه آن جنوب آسیا می‌باشد. بدن ماهی به رنگ قهوه‌ای تیره تا روشن بوده و قسمت زیر شکم سفید و بی‌رنگ است.

عناوین اصلی