ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

علل کم اشتها شدن دام ها

علل کم اشتها شدن دام ها ۱۳۹۸/۸/۲۵ 11:31:24 AM

علل مختلفی ازجمله مناسب نبودن خوراک و جیره غذایی یا وجود بیماری در دام می‌تواند اشتهای حیوان را کاهش دهد. با ذکر مواردی در این نوشته به برخی از این دلایل پی می‌بریم.

عناوین اصلی