• علل کم اشتها شدن دام ها

    علل کم‌اشتها شدن دام‌ها

    علل مختلفی ازجمله مناسب نبودن خوراک و جیره غذایی یا وجود بیماری در دام می‌تواند اشتهای حیوان را کاهش دهد. با ذکر مواردی در این نوشته به برخی از این دلایل پی می‌بریم.

عناوین اصلی