ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Bumblebee Goby

گاو ماهی (Bumblebee Goby)

گاو ماهی (Bumblebee Goby) ۱۳۹۸/۷/۳۰ 12:02:44 PM

گاو ماهی (Bumblebee Goby) یک آبزی کوچک و صلح‌جو است که نمی‌تواند در برابر حمله ماهیان پرخاشگر از خود دفاع کند. مشخصه ظاهری این ماهی بدن کشیده با نوارهای سیاه و زرد است.

عناوین اصلی