• Reproduction, Lambing and Health

  تولیدمثل در گوسفند، زایش، مراقبتهای قبل و بعد از آن

  تولیدمثل در گوسفند

  بره‌زایی خوشایندترین زمان در پرورش گوسفندان تلقی می‌گردد. به دنیا آمدن بره‌های سالم موید میزان موفقیت در برنامه‌های تولیدمثلی، و حسن مراقبت از میش‌ها، بره و قوچ‌هاست.

 • زایمان گوسفند و مراقبت های قبل و بعد از مادر و بره

  زایمان گوسفند و مراقبت های قبل و بعد از مادر و بره

  طول دوره آبستنی در میش 5 ماه بوده (5 ± 150 روز) که این دوره تحت تاثیر عوامل متعددی ازقبیل جنس بره، نوع آبستنی (یک، دو و سه قلو)، وزن و شرایط مادر، نژاد و شرایط محیطی است.

 • ارزیابی تیپ گوسفند با هدف جایگزینی

  ارزیابی تیپ گوسفند با هدف جایگزینی

  در ارزیابی تیپ گوسفند با هدف جایگزینی، شکل عمومی بدن، ظرفیت بدن، خصوصیات شیردهی، تیپ پستان و پوشش بدن از مولفه‌های اصلی نمره‌دهی بوده که مجموع نمره‌های این چند مولفه برابر با 100 خواهد بود.

 • دلایل سقط جنین در میش ها

  سقط جنین در میش‌ها

  یکی از عوامل خسارت‌زا به سیستم گوسفندداری سقط جنین است که گاهی بصورت طوفان‌های شدید سبب ضرر و زیان جیران‌ناپذیری می‌شود. اکنون به علل سقط ها می‌پردازیم.

 • مشخص کردن نمره بدنی گوسفند

  مشخص کردن نمره بدنی گوسفند

  نمره بدنی در میش بر اساس احساس میزان گوشت و چربی روی مهره‌ها در ناحیه کمر یا گرده میش استوار است. با لمس این مهره‌های عمودی و عرضی می‌توان نمره بدنی گوسفند را مشخص نمود.

 • حذف و جایگزین نمودن میش هاى جدید

  حذف و جایگزین نمودن میش‌هاى جدید

  پس از اینکه بره‌ها از شیر گرفته شدند: میش‌ها حذفى را باید جدا کرد. میش‌هائى که پستان بدى دارند، دندان‌هاى آنها شکسته است، پروپلاس رحم دارند، چاق هستند، ورم پستانى دارند و یا سخت‌زائى داشته‌اند، باید از گله حذف شوند.

 • اداره کردن میش ها در هنگام زایش (Lambing Management)

  اداره کردن میش‌ها در هنگام زایش

  میش‌هائى که زایمان آنها نزدیک است باید در محلى دور از گله اصلى نگهدارى شوند و تحت‌نظر قرار گیرند. اگر در موقع جفتگیری، میش‌ها علامت‌گذارى شده باشند، تعیین تاریخ تقریبى زایش‌ها آسان خواهد بود.

 • اداره کردن میش ها در دوران آبستنی (Gestation Management)

  اداره کردن میش‌ها در دوران آبستنی

  معمولاً حدود ۶ هفته پس از رها کردن قوچ در گله، بیشتر میش‌ها جفت‌گیرى کرده‌اند. پس از خارج کردن قوچ از گله باید برای راحت‌تر اداره کردن آن، میش‌ها را بر اساس زمان آبستنی علامت‌گذاری کرد.

عناوین اصلی